Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

EryriSnowdonia 2015-16 ar gael RŴAN!

Printio

26 Mawrth 2015

Mae'r papur, EryriSnowdonia 2015-16, sy’n angenrheidiol i unrhyw un sydd am fwynhau Eryri, boed yn byw neu’n ymweld â’r Parc Cenedlaethol, bellach ar gael, yn rhad ac am ddim.

Yn y rhifyn eleni, ceir canllawiau ar fwynhau Eryri gyfan - o lwybrau’r Wyddfa yn y gogledd, Llwybr yr Arfordir yn y gorllewin a Llwybr Mawddach yn y de. Ceir gwybodaeth hefyd am y datblygiadau newydd sydd ar droed ym Mhlas Tan y Bwlch, y gwaith o ddiogelu hen adeiladau Eryri ynghyd ag amrywiaeth o newyddion am waith Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Gwen Aeron Edwards yw golygydd EryriSnowdonia 2015-16. Dywedodd,
“Mae hi mor bwysig sicrhau fod gwybodaeth am bethau i’w gwneud yn Eryri ar gael i’r cyhoedd ac mae’r rhifyn yma yn annog pobl i fynd allan a mwynhau’r hyn sydd gan Eryri i’w gynnig – gweithgareddau rhad ac am ddim sy’n eu tro yn fuddiol i iechyd a lles pob un ohonom.”

Ar hyn o bryd, mae degau o filoedd o gopïau o EryriSnowdonia 2015-16 ar eu ffordd i holl Ganolfannau Croeso’r Awdurdod, Canolfannau Croeso eraill yng ngogledd a chanolbarth Cymru, yn ogystal ag atyniadau a chyrchfannau twristaidd gogledd Cymru, ac erbyn y Pasg bydd y cyhoeddiad ar gael ar ffurf e-gylchgrawn ar y wefan yr Awdurdod, www.eryri-npa.gov.uk.

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

Dim