Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Clirio Jac y Neidiwr

Printio

8 Gorffennaf 2016

Mae staff o Awdurdod y Parc ac Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru wedi bod yn gweithio gyda gwirfoddolwyr o Gymdeithas Eryri i glirio Jac y Neidr ar lannau Nant Eglwysarn.

Er gwaethaf y glaw a'r piwiaid, cafwyd diwrnod da gan bawb. Cynhelir digwyddiad tebyg eto ddydd Iau, Mehefin 30ain. Mae nifer o ddiwrnodau gwirfoddoli yn cael eu cynnal dros yr haf, cysylltwch ag Arwel Morris neu Bill Taylor, sef Wardeiniaid Llyn Tegid os am gynorthwyo gyda'r gwaith o glirio  01678 520 626.

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

Dim