Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Dathlu Wythnos y Parciau Cenedlaethol yn Eryri

Printio

19 Gorffennaf 2016

Fel rhan o Wythnos Parciau Cenedlaethl y DU, trefnwyd cyfres o weithgareddau ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Hon yw deuddegfed Wythnos y Parciau Cenedlaethol a nod yr wythnos bob blwyddyn yw  rhoi lle amlycach i’r Parciau Cenedlaethol ac annog mwy o bobol i gael blas arnyn nhw. Mae gan Eryri bron i 1,500 milltir o lwybrau cyhoeddus i’w cerdded, nifer o lwybrau beicio i’w seiclo, heb son am y cyfleoedd di-ri i ymweld â rhai o atyniadau gorau Cymru. Ond mae Wythnos y Parciau Cenedlaethol yn rhoi cyfle ychwanegol i dynnu sylw at rinweddau Eryri.  

Eleni mae’r dathliadau’r Wythnos yn rhedeg o ddydd Llun, 25ain o Orffennaf hyd ddydd Sul, 31ain o Orffennaf ac yn Eryri, trefnwyd nifer o ddigwyddiadau i gyd-fynd â’r Wythnos.

  • Dydd Llun, Gorffennaf 25ain, 0930 – 1000. Canolfan Groeso Beddgelert. Holi’r Warden Dyma ddechrau gwasanaeth wythnosol newydd dros fisoedd yr haf, pan fydd cyfle i holi Carwyn ap Myrddin, Warden yr Wyddfa ac ardal Beddgelert am gyngor mynydda a chyfleoedd hamdden yn yr ardal.
  • Dydd Llun, Gorffennaf 25 ain, 1000 – 1600. Plas Tan y Bwlch. Croesor, y Byd a Fi. Dangosiad ffilm gan Llinos Griffin yn cyd-fynd ag arddangosfa o waith yr artist lleol Sian Elen Griffiths, o fywyd a hanes pobl Croesor. Bydd yr arddangosfa ymlaen yn y Stablau ym Mhlas Tan y Bwlch tan y 9fed o Fedi. Mynediad am Ddim
  • Dydd Mercher, Gorffennaf 27ain, 11.15. Canolfan Groeso Beddgelert. Taith ar hyd Lôn Gwyrfai o Ryd ddu i Feddgelert yng nghwmni’r Warden lleol Carwyn ap Myrddin. £7.50 oedolyn, £2.50 i blant. Ymgynnull yn y Ganolfan am 11.15 i ddal y bys i Ryd Ddu. Tocynnau o Ganolfan Groeso Beddgelert 01766 890615.
  • Dydd Iau, Gorffennaf 28ain, 1830. Plas Tan y Bwlch. Noson Blas ar Eryri,  Taith o gwmpas gerddi Plas Tan y Bwlch yng nghwmni’r awdur a’r darlledwr Tony Russell a phrif arddwr y Plas, Chris Marshall, cyn mwynhau gwledd o fwyd wedi ei baratoi gan staff cegin y Plas yn defnyddio bwydydd lleol o Eryri a gogledd Cymru. £12.00 y pen. Tocynnau o Blas Tan y Bwlch, 01766 772600
  • Dydd Sadwrn, Gorffennaf 30ain, 1030 – 1500. Plas Tan y Bwlch. Diwrnod Ych-y-Pych. I gyd fynd â Blwyddyn Roald Dahl, ac i lansio fersiwn Gymraeg o’r llyfr Mission Explore: Parciau Cenedlaethol, bydd cyfle i blant rhwng 6 ac 11 mlwydd oed fynd ar antur i grombil gerddi Plas Tan y Bwlch i chwilota, profi, creu, baeddu, sylwi, peintio, gludo, ‘sgwennu…. a mwynhau yng nghwmni’r awdur Bethan Gwanas a’r artist, Menna Thomas. £7.00 Gellir archebu lle drwy Swyddfa’r Parc ar 01766 770274.

Lle i nifer cyfyngedig sydd ar daith Lôn Gwyrfai a Diwrnod Ych-Y-Pych, felly y cyntaf i’r felin fydd hi. Am fwy o fanylion am y digwyddiadau hyn, cysylltwch yn y lle cyntaf â Swyddfa’r Parc.

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

  1. Yn cynnwys Eryri, mae 15 aelod i deulu’r Parciau Cenedlaethol: Broads, Bannau Brycheiniog, Dartmoor, Exmoor, Ardal y Llynnoedd,  New Forest, Northumberland, Gweunydd Gogledd Swydd Efrog, Ardal y Peak, South Downs, Arfordir Penfro, Dyffrynnoedd Swydd Efrog, Loch Lomond a’r Trossachs a’r Cairngorms.
  2. Mae’r Parciau Cenedlaethol yn y DU yn ymestyn dros 9. 3% o Loegr, 19. 9% o Gymru a 7. 2% o’r Alban.
  3. Bob blwyddyn mae mwy na 125 miliwn o ddiwrnodiau ymwelwyr yn cael eu treulio yn ein Parciau Cenedlaethol.
  4. Am fwy o fanylion neu os am drefnu cyfweilad gydag aelod o staff yr Awdurdod, cysylltwch â Llinos Angharad, Swyddog y Wasg ar 01766 772237 neu 07766 255509.