Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Dathlu’r 40 ym Mhlas Tan y Bwlch

Printio

3 Medi 2015

Yr wythnos hon bu Plas Tan y Bwlch ger Maentwrog yn dathlu 40 mlynedd ers ei sefydlu fel canolfan i Barc Cenedlaethol Eryri.

Bu tŷ ar safle’r plasty ers yr unfed ganrif ar bymtheg ond ar ôl sawl perchennog gwahanol dros y canrifoedd, ym 1969 fe brynwyd y tŷ gan Gyngor Sir Meirionnydd ac yna’i sefydlu ym 1975 fel Canolfan Addysg i’r Parc Cenedlaethol. Ers hynny, mae o leiaf hanner can mil o oedolion a thros 100,000 o blant wedi croesi trothwy’r Plas a thrwy gyrsiau, cynadleddau a darlithoedd bellach yn deall mwy am gefn gwlad, yn gallu gwerthfawrogi cefn gwlad ac yn parchu’r amgylchedd.

Yn ystod y dathliadau gynhaliwyd ddydd Mawrth (1 Medi), soniodd yr Aelod Seneddol lleol, Liz Saville-Roberts, am bwysigrwydd Plas Tan y Bwlch i’r economi leol, cymdeithasau lleol a’r gymuned leol, siaradodd yr hanesydd Dr Dafydd Gwyn am gyfraniad addysgol Plas Tan y Bwlch i’r bydoedd amgylcheddol, cadwriaethol a hanesyddol ac i gloi soniodd Owain Wyn, Cadeirydd Bwrdd Plas Tan y Bwlch am y datblygiadau sydd ar droed yn y Plas ar hyn o bryd sy’n cynnwys parhau i ddenu ymwelwyr i ymweld â’r Plas, y gerddi a’r coedlannau cyfagos.

Fel rhan o’r dathliadau hefyd,  lansiwyd  llyfr, Hanes Plas Tan y Bwlch. Y diweddar Merfyn Williams, un o gyn-benaethiaid y Ganolfan fu’n gyfrifol am ddechrau’r gwaith ymchwil manwl i gefndir a hanes y Plas, a chyn-ddarlithydd ym Mhlas Tan y Bwlch, Twm Elias fu’n gyfrifol am gwblhau’r llyfr.

Yn dilyn y dathliadau, dywedodd Emyr Williams, Prif Weithredwr Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri,

“Ers ei sefydlu fel Canolfan i’r Parc Cenedlaethol, bu’r Plas yn cyfrannu’n helaeth i’r gymuned leol. Bu’n cynnig cyfleoedd gwaith i drigolion lleol, bu’n cyfrannu at fusnesau darparwyr lleol a dychwelodd nifer o’i gwsmeriaid yn ôl i’r ardal gan hybu’r diwydiant ymwelwyr lleol. Bellach, mae yma gyfleusterau gwych ar gyfer cyrsiau i oedolion a phlant ac mae’r ddarpariaeth newydd o agor y gerddi i’r cyhoedd, agor Ystafell De a chynnig cinio dydd Sul yn atyniad rhagorol i drigolion ac ymwelwyr. Fel Awdurdod cyhoeddus, rydym yn wynebu heriau ariannol, ond gyda chymorth a chefnogaeth byddwn yn gwneud pob ymdrech i sicrhau dyfodol llwyddiannus i Blas Tan y Bwlch.”

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

  1. Mae’r Plas bellach yn cyflogi 35 aelod o staff llawn a rhan amser.
  2. Bydd arddangosfa’r Ysgwrn yn agor ym Mhlas Tan y Bwlch ar Fedi’r 10fed
  3. Manylion y lluniau: O’r chwith i’r dde, Cyng. Caerwyn Roberts (Cadeirydd APCE), Liz Saville-Roberts AS, Emyr Williams (Prif Weithredwr APCE), Shirley Williams (gweddw’r diweddar Merfyn Williams), Andrew Oughton (Pennaeth Busnes Plas Tan y Bwlch). Yr ail lun, Twm Elias a Shirley Williams yn lansiad y llyfr, Hanes Plas Tan y Bwlch.