Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Ffilmio yn Hafod Eryri

alt=

Datganiadau i'r Wasg 2017

Bwlch Glas (© APCE)

Wardeiniaid yn Pwysleisio Pwysigrwydd Paratoi

21 Rhagfyr 2017

Wrth i’r tywydd mwyn droi’n oer dros y dyddiau nesaf, mae Wardeiniaid Parc Cenedlaethol Eryri yn awyddus i atgoffa pawb sy’n meddwl mynd allan i gerdded ar y mynyddoedd yn ystod yr wythnos nesaf, i wirio’r tywydd cyn cychwyn.

« mwy o fanylion

(© APCE)

Ymateb i Hysbyseb

29 Tachwedd 2017

Mae Llwybr y Mwynwyr ar yr Wyddfa yn llwybr ceffyl ar dir sy'n eiddo i berchenogion preifat ac felly rhaid cael caniatâd y tirfeddiannwr cyn i gerbydau gael mynediad arno.

« mwy o fanylion

Peatland

£1Miliwn i Adfer Mawndiroedd Pwysig Cymru

6 Hydref 2017

Diolch i gyfraniad hael o £1m gan Lywodraeth Cymru drwy ei Gynllun Datblygu Cynaliadwy, bydd rhai o fawndiroedd pwysicaf Cymru yn cael eu gwarchod, eu gwella, a’u cynnal.

« mwy o fanylion

Dewi Sant

Dewi Sant Harlech

21 Medi 2017

Ddoe (Dydd Mercher, 20fed o Fedi), yn Llys Ynadon Caernarfon, cafodd perchnogion gwesty gwag Gwesty Dewi Sant yn Harlech, uchafswm dirwy o £1,000 am fethu â chydymffurfio â Rhybudd Adran 215 i ddymchwel yr adeilad.

« mwy o fanylion

Yr Ysgwrn

Prif Weinidog Cymru yn agor Yr Ysgwrn

6 Medi 2017

Heddiw, agorwyd Yr Ysgwrn yn swyddogol gan Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AM, Prif Weinidog Cymru, yng nghwmni Gerald Williams, nai'r bardd enwog a’r milwr o’r Rhyfel Byd Cyntaf, Hedd Wyn.

« mwy o fanylion

Snowdon Ranger

Ymgynghoriad Hawliau Tramwy

18 Gorffennaf 2017

Mae Cyngor Gwynedd yn cydweithio’n agos gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i adolygu Cynllun Gwella Hawliau Tramwy'r sir.

« mwy o fanylion

Owain Wyn, Emyr Williams & John Pughe (© APCE)

Cadeirydd Newydd i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

28 Mehefin 2017

Yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri gynhaliwyd heddiw (Dydd Mercher, Mehefin 28) ym Mhlas Tan y Bwlch ger Maentwrog, etholwyd Owain Wyn yn Gadeirydd yr Awdurdod.

« mwy o fanylion

Copa'r Wyddfa (© APCE)

Dyfodol yr Wyddfa: Galw am Ymateb

15 Mehefin 2017

Heddiw, (Dydd Iau, 15 Mehefin), mae Partneriaeth yr Wyddfa, sy'n cynnwys ystod o sefydliadau sy'n gofalu ac yn gyfrifol am ddyfodol Wyddfa, yn dechrau ymgynghori ar Gynllun Partneriaeth Yr Wyddfa

« mwy o fanylion

Walkers

Paratowch,Paratowch,Paratowch!

4 Mai 2017

Mae paratoi yn allweddol er mwyn mwynhau a chyflawni Her y Tri Chopa yn llwyddiannus yn ôl Partneriaeth Her y Tri Chopa.

« mwy o fanylion

Cofnodi llwybrau gan ddefnyddio'r Google Trekker (© APCE)

Google yn ôl ar Lwybrau Eryri

13 Ebrill 2017

O heddiw ymlaen, bydd 17 o lwybrau Eryri i’w gweld o’r newydd ar Google, diolch i Google Street View ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

« mwy o fanylion

Eryri’n barod am y Pasg

7 Ebrill 2017

Wrth i ragolygon y tywydd ddarogan tywydd anwadal dros y Pasg, unwaith eto mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr o bedwar ban byd i Eryri dros yr wythnosau nesaf.

« mwy o fanylion

Plas Tan y Bwlch (@ APCE)

Blodeuo Cynnar i Goed Hynafol

31 Mawrth 2017

Mae’r haf wedi cyrraedd yn gynnar i Blas Tan y Bwlch eleni gyda’r rhododendronnau eisoes yn llawn blodau.

« mwy o fanylion

Parcio Cwellyn - ar ôl

Cynyddu llecynnau parcio ar odrau’r Wyddfa

13 Chwefror 2017

Er mwyn sicrhau mwy o le i barcio ceir ar lan Llyn Cwellyn, mae contractwyr wrthi yn gweithio ar gynllun o ail ddylunio ym maes parcio Llyn Cwellyn.

« mwy o fanylion