Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Ffilmio yn Hafod Eryri

alt=

Datganiadau i'r Wasg 2021

Wyau Brithyll - Trout Eggs

Disgyblion Ysgol Bro Tryweryn yn gofalu am ddeorfa frithyll yn y dosbarth

12 Ionawr 2022

Gyda chymorth tîm Wardeiniaid Awdurdod y Parc bydd disgyblion Ysgol Bro Tryweryn ger y Bala yn cael cyfle i ddysgu am gylch bywyd brithyll trwy ofalu am ddeorfa bysgod yn eu hystafell ddosbarth.

« mwy o fanylion