Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Coronavirus (COVID-19) Update

Printio

18 Mawrth 2020

Oherwydd y sefyllfa bresennol gyda Covid-19 ac yn unol â chanllawiau’r llywodraeth rydym yn y broses o wneud addasiadau i’n gwasanaethau. Yn ystod yr amser anodd hwn ein blaenoriaeth yw iechyd ein staff a’n gwirfoddolwyr, a gofalu am y cymunedau a’r busnesau o fewn ac o amgylch y Parc Cenedlaethol.

Am ragor o wybodaeth ewch i’n tudalen we bwrpasol www.eryri.llyw.cymru/coronavirus

Nodyn i Olygyddion

Dim