Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Gweithgareddau'r Haf yn Yr Ysgwrn

Printio

11 Gorffennaf 2019

Dewch i ymuno a hwyl yr Haf yn Yr Ysgwrn ar ein dyddiau gweithgareddau!

Mae dyddiau mercher yn ddyddiau creu! Cyfle i'r plantos greu gwaith celf gydag artist lleol yn Yr Ysgwrn bob dydd mercher yn ystod gwyliau'r haf. Gweithgareddau galw mewn rhad ac am ddim fydd hwn. Bydd yn addas ar gyfer plant o 6-12 oed o 10.30y.b. ymlaen. Gofynnwn yn garedig i rieni neu warchodwyr aros ar y safle.

Bob dydd iau mi fydd llond trol o ryfeddodau i'w canfod a'u creu dros yr haf yng nghlwb natur Yr Ysgwrn. Gyda digonedd o lei dyllu a thyrchu dyma gyfle gwych i blant 8-12 oed ddarganfod mwy am y bywyd gwyllt sydd o'n cwmpas gyda arbenigwr lleol. Cynhelir y clwb o 10.30y.b-12.30y.h.

Er mwyn canfod gwybodaeth pellach am holl ddigwyddiadau'r haf yn Yr Ysgwrn, dilynwch sianeli Facebook a Trydar Yr Ysgwrn.

Nodyn i Olygyddion

Mi fydd rhestr lawn o holl ddigwyddiadau'r haf yn fyw ar wefan Yr Ysgwrn ar y 15/07/19