Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Saith Rhyfeddod Eryri

Printio

25 Gorffennaf 2019

Erioed wedi meddwl ble mae rhai o'n mannau gorau yn y Parc Cenedlaethol? Dyma Saith Rhyfeddod Eryri rhai o'n staff.

Enw - Awel Gruffydd

Swydd - Rheolwr Masnachol y Canolfannau

Byw yn - Llanrwst

Hoff lê yn y Parc? - Rhiwddolion

Pam? - Mae'r pentref coll uwch Betws y Coed fel camu i'r gorffennol, yma mae adfeilion hanes yr oes a fu.

Rhiwddolion (© Gareth Patterson)

Enw - Catrin Glyn

Swydd - Swyddog Partneriaeth Yr Wyddfa

Byw yn - Llanuwchllyn

Hoff lê yn y Parc? - Moel Lefn a Moel yr Ogof

Pam? - Dwi wrth fy modd yn cerdded o Gwm Pennant i fyny am Gwm Trwsgl tuag at Moel Lefn a Moel yr Ogof. Un o'r rhesymau am hynny yw oherwydd fod y copaon fel arfer yn gymharol ddistaw ac yn cynnig golygfeydd panoramig arbennig o'r arfordir, Pen Llŷn, thuag at fawrion Eryri. Mae rhywbeth diymhongar iawn wrth feddwl am y gymhariaeth rhwng gorffennol swnllyd a phrysurdeb y diwydiant llechi yn yr ardal, a'r tawelwch sydd yno heddiw.

Moel yr Ogof (© Eric Jones)

Enw - Guto Williams

Swydd - Swyddog Cefnogi Systemau

Byw yn - Penygroes

Hoff lê yn y Parc? - Llyn Tegid

Pam? - Nid y blaendraeth yw'r unig le i ymlacio o gwmpas Llyn Tegid, mae mannau heddychlon a golygfa wych o'r haul yn machlud holl ffordd o‘i chwmpas.

Llyn Tegid (© APCE / SNPA)

Enw - Jonathan Cawley

Swydd - Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir

Byw yn - Llanrwst

Hoff lê yn y Parc? - Afon Conwy

Pam? - Heb os un o afonydd prydfertha'r wlad sy'n cychwyn yn ucheldir mawnog y migneint yn Llyn Conwyac yn disgyn yn ddramatig i lawr Rhaeadr y Graig Lwyd trwy Ffos Anoddun cyn lledaenu ac arafu trwy Ddyffryn Conwy i'r môr. Fel trigolyn o'r dyffryn a pherson sy'n mwynhau pysgota, natur a phrydferthwch mae'n un o'r llefydd mwyaf godidog a dramatig rwyf erioed wedi weld.

Afon Conwy (© Jean Mottershead)

Enw - Llinos Alun

Swydd - Swyddog Ymgysylltu 

Byw yn - Gellilydan

Hoff lê yn y Parc? - Ceunant Llennyrch a Rhaeadr Ddu

Pam? - Dwi wrth fy modd yn crwydro llwybrau'r ardal yma, mae digonedd o amrywiaeth o goed a phlanhigion diddorol a phrin. Mae'r ceunant ei hun fel rhywbeth oddi ar ffilm wedi cael llonydd ar hyd y canrifoedd ac mae'r rhaeadr nes lawr yn goron ar y cwbl a phwll gwych i nofio ynddo, peidiwch a dweud wrth bawb!

Cenunant Llennyrch (© Phil Formby)

Enw - Rhys Owain

Swydd - Technegydd Cynllunio

Byw yn - Caernarfon

Hoff lê yn y Parc? - Nant Ffrancon

Pam? - Atgofion melys o'm mhlentyndod yma fel hogyn o Bethesda, mae'n un o olygfeydd mwyaf gogoneddus Eryri.

Nant Ffrancon (© Stuart Madden)

Enw - Simon Roberts

Swydd - Uwch Warden y De

Byw yn - Cricieth

Hoff lê - Llanuwchllyn

Pam? - Mae golygfeydd rhagorol yma (o'r Bala yn edrych lawr am Llyn tegid a'r ddwy Aran / o ben yr Aran Benllyn tuag at Llanuwchllyn a Llyn Tegid / ac o Fwlch y Groes yn edrych am y Benllyn ac Eryri yn y cefndir), ond yn fwy na hynny mae naws y gymdeithas â'r teimlad o fod yn perthyn yn hynod gryf yma. Does dim cymdeithas yn cymharu a phentref Llanuwchllyn yn bodoli - dyma fy nghartref - mae gennyf hiraeth mawr pan nad wyf yno ac yn ymfalchio o gael mynd yn nôl bob tro.

Llanuwchllyn (© APCE / SNPA)

Nodyn i Olygyddion

Defnyddir rhai delweddau o dan drwydded CC BY 2.0. Hawlfraint fel a ganlyn:

Rhiwddolion (© Gareth Patterson)

Moel Lefn and Moel yr Ogof (© Eric Jones)

Llyn Tegid (© APCE / SNPA)

Afon Conwy (© Jean Mottershead)

Ceunant Llennyrch (© Phil Formby)

Nant Ffrancon (© Stuart Madden)

Llanuwchllyn (© APCE / SNPA)