Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Y Tywysog Charles yn ymweld ȃ Gerald Williams yn Yr Ysgwrn

Printio

5 Gorffennaf 2019

Heddiw, ymwelodd y Tywysog Charles ȃ’r Ysgwrn gan gwrdd ȃ Gerald Williams, nai Hedd Wyn. Wrth gael ei dywys o gwmpas y safle cafodd y Tywysog gyfle i ddysgu mwy am Hedd Wyn ac arwyddocâd Yr Ysgwrn.

Nodyn i Olygyddion

Dim