Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Gwobrau Europa Nostra - mae’r Ysgwrn eich angen chi!

Printio

24 Mai 2019

Wythnos yma cawsom yr anrhydedd enfawr o dderbyn gwobr yng nghategori Cadwraeth Gwobrau Treftadaeth Ewrop / Gwobrau Europa Nostra 2019.

Beth mae hynny’n golygu? Wel, allan o 16 o wledydd ar draws Ewrop mae beirniaid wedi dewis Yr Ysgwrn, tyddyn bach yng nghanol Eryri, i ymuno a phrosiectau treftadaeth mawreddog megis Cappella della Sacra Sindone [Capel yr Amdo Sanctaidd] yn yr Eidal a  Château de Montreuil-Bellay yn Ffrainc. Mae’r holl waith gofalus a phwyllog yn cael ei gydnabod unwaith eto a nid yn unig ydyn ni’n parhau i ledaenu stori Hedd Wyn, ei deulu a’i fro ond rydym erbyn hyn yn cyrraedd cynulleidfaoedd dychmygwn ni fyth fod yn eu plith o’r blaen, ac yn amlinellu pwysigrwydd gwaith cadwraeth ym myd treftadaeth ddiwylliannol.

OND mae yna un wobr arall hoffwn ni dderbyn, a dyma le allwch chi helpu. Mae yna le i chi, y cyhoedd, ddewis eich hoff lefydd treftadaeth ymysg y rhai enwebwyd ar gyfer Nostra   https://vote.europanostra.org/

Nodyn i Olygyddion

Am fwy o fanylion cysylltwch ag Ioan Gwilym, Swyddog Cyfathrebu - Gwasanaethau Corfforaethol APCE ar 01766 772 253 / 07900 267506 neu e-bostiwch ioan.gwilym@eryri.llyw.cymru