Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Diolch Iolo!

Printio

16 Gorffennaf 2018

Ers Hydref y llynedd, y mae disgybl o Ysgol Hafod Lon, Penrhyndeudraeth wedi bod yn cael y cyfle i gydweithio efo nifer o staff yr Awdurdod.

Y mae Iolo Thomas, wedi bod yn cynorthwyo mewn nifer o dasgau yn y Pencadlys a hefyd ym Mhlas Tan y Bwlch ac o ganlyniad, y mae wedi derbyn profiadau gwerthfawr iawn ynghyd a chyfarfod nifer fawr iawn o bobl.

Dymunai Iolo, ynghyd a Swyddogion Ysgol Hafod Lon, ddiolch yn ddiffuant iawn i holl staff yr Awdurdod sydd wedi ei gynorthwyo mewn unrhyw ffordd dros y misoedd diwethaf.

Ar ddiwedd tymor yr haf, mi fydd Iolo yn gadael Ysgol Hafod Lon ac yn symud i Goleg Meirion Dwyfor (Dolgellau) er mwyn parhau a’u haddysg bellach.

Dymunwn bob llwyddiant iddo yn y dyfodol.

Nodyn i Olygyddion

Dim