Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Gwobr Arbennig i Mr Gerald Williams

Printio

23 Mawrth 2018

Llongyfarchiadau mawr i Mr Gerald Williams, Yr Ysgwrn ar ennill Gwobr Arbennig y Prif Weinidog yng Ngwobrau Dewi Sant Llywodraeth Cymru, 2018!

Gerald ydi ceidwad Yr Ysgwrn ac ers nifer o flynyddoedd, rhoddodd groeso i filoedd o ymwelwyr i gartref Hedd Wyn, gan gadw addewid a wnaeth i’w Nain, “i gadw’r drws yn agored”.
Diolch yn fawr i chi, Gerald, am eich gwaith di-flino ac am eich cefnogaeth parhaus i’n gwaith yn Yr Ysgwrn. Byddai ein gorchwyl yn anoddach o lawer heb eich cymorth parod!
Mwynhewch y dathlu!

Nodyn i Olygyddion

Dim