Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Clwb Cerdded Eryri

Printio

26 Ebrill 2018

Wythnos ddiwethaf aeth Clwb Cerdded Eryri ar daith yng ngwynt a glaw mân Cwm Idwal.

Ond buan iawn ddaeth yr haul allan i'n cyfarch. Y tro yma daeth criw o fyfyrwyr ESOL (sy'n astudio Saesneg fel ail iaith) i ymuno a ni, oedd yn cynnwys teulu o ffoaduriaid o Syria. Roedd hi'n braf iawn clywed Khaled yn ymarfer ymadroddion yr oedd Guto Roberts, Swyddog Partneriaethau Cwm Idwal wedi eu dysgu iddo.

Roeddem yn ffodus iawn o gael cefnogaeth ac arbenigedd Warden yr Wyddfa a Wardeiniaid Tymhorol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol fel cwmni hefyd.

Mae Clwb Cerdded Eryri wedi ei anelu at bobl gyda nam ar y golwg ac rydym yn cynnal taith gerdded yn fisol ar y trydydd dydd Mercher o bob mis. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Carys Dafydd, Swyddog Cymunedol APCE.

Nodyn i Olygyddion

Nod y clwb yw galluogi pobl ddall a phobl gyda nam ar y golwg i gael budd a mwynhad o gerdded ym Mharc Cenedlaethol Eryri a'r cyffiniau. Ymunwch â ni ar ein teithiau cerdded misol.

Fel arfer byddwn yn cyfarfod yn Swyddfa Cymdeithas y Deillion, 325 Stryd Fawr, Bangor am tua 10.30 y.b – i’w gadarnhau yn ddibynnol ar leoliad y daith. Cofiwch ddod a dillad ac esgidiau addas a phicnic!

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Carys Dafydd - Swyddog Cymunedol,  Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. 01766 772269