Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Wythnos Parciau Cenedlaethol 2018 - Rhestr o Ddigwyddiadau

Printio

7 Mehefin 2018

Beth sydd ymlaen yn Eryri

Gorffennaf 21-23ain

Sesiwn Fawr Dolgellau – Gŵyl Werin i’r Teulu Oll!

Ymunwch â llu o artistiaid gwerin o Gymru, Cernyw, Iwerddon, Peru a Gwlad y Basg am benwythnos o gerddoriaeth, comedi a llenyddiaeth! Addas i’r teulu cyfan.

www.sesiwnfawr.cymru


Gorffennaf 21ain

Ewch i’r Gwyllt yng Nghlwb Natur Yr Ysgwrn!

10.30-12.30

Ymunwch â ni ar ein crwydr wythnosol o amgylch Yr Ysgwrn yn dod i nabod ein cynefinoedd gwych o blanhigion a bywyd gwyllt! Addas i blant 7-12 oed. Cofiwch wisgo esgidiau addas a dillad addas i wneud llanast!

Clwb natur: am ddim

Mynediad i’r Ysgwrn: oedolion £5.75, consesiynau £4.50, plant £3, tocyn teulu £15

01766 772 508

yr.ysgwrn@eryri.llyw.cymru

www.yrysgwrn.com


Gorffennaf 22ain

Taith Dywys Mynydd Conwy

Ymunwch â Tomos Jones, Archaeolegydd Parc Cenedlaethol Eryri ar daith dywys i ben bryn gaer Oes yr Haearn Mynydd Conwy. Ymgollwch yn nhirlun hanesyddol a llên gwerin ardal ryfeddol y Cardeddau. Taith hamddenol fydd hon, ar radiant cymhedrol ond cofiwch wisgo eich esgidiau cerdded a dillad addas!

1-4pm

Cysylltwch â Tomos Jones i archebu eich lle ar 01766 770 274 / archaeology@eryri.llyw.cymru


Gorffennaf 23ain

Garddio Bywyd Gwyllt yn Nhŷ Hyll!

Mae gardd hyfryd Ty Hyll yn dibynnu ar dim cyfeillgar o wirfoddolwyr sy’n cyfarfod ar ddyddiau Llun – mae’r tim angen tyfu!

Os ydych yn newydd i fyd garddio neu os oes gennych flynyddoedd o brofiad, os gallwch roi diwrnod yn unig neu ddiwrnod yr wythnos, mae arnom eich angen chi!

Byddwn yn garddio bywyd gwyllt ar y mwyafrif o ddyddiau Llun. Cysylltwch â Chymdeithas Eryri yr wythnos flaenorol i sicrhau bod y diwrnod gwaith yn cael ei gynnal ac i gofrestru:

dan@snowdonia-society.org.uk

01286 685498


Gorffennaf 25ain

Celf a chrefft yn Yr Ysgwrn

11-4pm

Yr Ysgwrn, Trawsfynydd, LL41 4UW

Dewch draw i’r Ysgwrn i ymuno a’n sesiynau celf amgylcheddol, wedi’u hysbrydoli gan y dirwedd hudolus o’n hamgylch! Dewch ag oedolyn i’ch helpu, picnic os ydych yn bwriadu aros am sbel a dillad y gallwch wneud llanast ynddynt!

Sesiwn gelf: am ddim

Mynediad i’r Ysgwrn: oedolion £5.75, consesiynau £4.50, plant £3, tocyn teulu £15

01766 772 508

yr.ysgwrn@eryri.llyw.cymru

www.yrysgwrn.com


Gorffennaf 28ain

Ewch i’r Gwyllt yng Nghlwb Natur Yr Ysgwrn!

10.30-12.30

Ymunwch â ni ar ein crwydr wythnosol o amgylch Yr Ysgwrn yn dod i nabod ein cynefinoedd gwych o blanhigion a bywyd gwyllt! Addas i blant 7-12 oed. Cofiwch wisgo esgidiau addas a dillad addas i wneud llanast!

Clwb natur: am ddim

Mynediad i’r Ysgwrn: oedolion £5.75, consesiynau £4.50, plant £3, tocyn teulu £15

01766 772 508

yr.ysgwrn@eryri.llyw.cymru

www.yrysgwrn.com


Gorffennaf 28ain

Taith dywys Cymdeithas Edward Llwyd i Lyn Barfog, Cwm Maethlon

Man cyfarfod: maes parcio APCE ger fferm Tyddyn-y-Briddell, Cwm Maethlon

Taith tua 5 milltir i fyny at Lyn Barfog ac at yml Cors Barfog yr ochr draw i’r Llyn. Byddwn yn cerdded dros weundir agored (sy’n lwybr cadarn ar wahân i ymyl y gors), caeau a ffordd darmac. Gall fod yn fudr mewn rhai mannau, yn enwedig ar ôl glaw. Bydd sawl saib i fwynhau golygfeydd godidog o aber Dyfi, ac i sylwi ar ambell i garnedd, hanes y llyn ei hun a’r gors yn enwedig.

01766 770 274

https://cymdeithasedwardllwyd.cymru/gweithgareddaur-gogledd-orllewin/

Nodyn i Olygyddion

Dim