Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Wythnos y Parciau Cenedlaethol 2018

Printio

20 Gorffennaf 2018

O deithiau cerdded i gerddoriaeth byw, mae rhywbeth i bawb yma yn Eryri yn ystod Wythnos y Parciau Cenedlaethol.

Bwriad yr wythnos yw annog mwy o bobl i wneud defnydd o’n Parciau Cenedlaethol. Bydd Eryri’n denu miloedd o ymwelwyr yn flynyddoedd i grwydro’i llwybrau a’i chopaon ond bydd Wythnos y Parciau yn rhoi cyfle i bawb ddysgu mwy am rinweddau unigryw Eryri a’r amrywiaeth sydd gennym i’w gynnig.

Eleni mae’r dathliadau’n rhedeg o ddydd Sul, 22ain o Orffennaf hyd ddydd Sul, 29ain o Orffennaf ac yma’n Eryri, mae nifer o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal ar hyd yr wythnos.

Dyma rai o’r digwyddiadau drefnwyd gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol:

Gorffennaf 21ain, 10.30y.b.-12.30y.h. Ewch i’r Gwyllt yng Nghlwb Natur Yr Ysgwrn! Ymunwch â ni ar ein crwydr wythnosol o amgylch Yr Ysgwrn yn dod i nabod ein cynefinoedd gwych o blanhigion a bywyd gwyllt! Addas i blant 7-12 oed. Cofiwch wisgo esgidiau addas a dillad addas i wneud llanast!

Gorffennaf 22ain, 1.00-4.00y.h.  Taith Dywys Mynydd Conwy. Ymunwch â Tomos Jones, Archaeolegydd Parc Cenedlaethol Eryri ar daith dywys i ben bryn gaer Oes yr Haearn Mynydd Conwy. Ymgollwch yn nhirlun hanesyddol a llên gwerin ardal ryfeddol y Carneddau. Taith hamddenol fydd hon, ar radiant cymhedrol ond cofiwch wisgo eich esgidiau cerdded a dillad addas!

Gorffennaf 25ain, 11.00y.b.-4.00y.h. Celf a chrefft yn Yr Ysgwrn. Dewch draw i’r Ysgwrn i ymuno a’n sesiynau celf amgylcheddol, wedi’u hysbrydoli gan y dirwedd hudolus o’n hamgylch! Dewch ag oedolyn i’ch helpu, picnic os ydych yn bwriadu aros am sbel a dillad y gallwch wneud llanast ynddynt!

Gorffennaf 28ain, 10.30y.b.-12.30y.h. Ewch i’r Gwyllt yng Nghlwb Natur Yr Ysgwrn! Yr un manylion a’r uchod. 

Rhestr lawn o’r digwyddiadau.

Nifer cyfyngedig o lefydd fydd ar rai o’r digwyddiadau, felly y cyntaf i’r felin fydd hi. Am fwy o fanylion cysylltwch â Swyddfa’r Parc Cenedlaethol ar 01766 770 274 / parc@eryri.llyw.cymru.

Nodyn i Olygyddion

Am fwy o fanylion cysylltwch â Ioan Gwilym, Swyddog Cyfathrebu Gwasanaethau Corfforaethol ar 01766 772 253