Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

National Obesity Awareness Week

Printio

12 Ionawr 2018

Mae’n Wythnos Ymwybyddiaeth Gordewdra Genedlaethol, beth am ganfod 10 gweithgaredd i’w profi yma yn Eryri. Pam lai dynodi cwpwl o benwythnosau bob mis i fentro i’r awyr agored? Mi fyddai’n fuddiol i’ch iechyd a’ch lles tra’n gyfle i brofi golygfeydd trawiadol Eryri yr un pryd . . .

 1. Gan ddechrau gyda’r amlycaf, mae oddeutu 1,500 milltir o lwybrau yn Eryri ar gyfer pob oedran a gallu, tua’r r’un pellter fel hêd y fran o’n swyddfeydd ym Mhenrhyndeudraeth i Farrakesh. Ewch i’r adran ‘Cerdded’ ar ein gwefan er mwyn cymryd mantais o’r system raddio newydd er mwyn canfod taith addas i chi.

 2. Mae Eryri yn  Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol sy’n golygu bod ansawdd ein awyr dywyll ni yn rhagorol. Mae nifer cynyddol o weithgareddau ellir wella eich deallusrwydd a'ch mwynhâd o’r awyr dywyll megis gwylio adar nosol ac hyd yn oed padl-fyrddio yng ngolau sêr! Cymrwch olwg ar rhai cyfleon er mwyn manteisio arnynt yn 2018.

 3. Nid pysgota yw’r chwaraeon mwyaf corfforol yn y byd ond mae dal yn gyfle i fentro allan i’r awyr iach ac efallai dal tamad o swper yr un pryd! Rydym yn cynnig cwrs pysgota plu yn ein Canolfan Astudio ym Mhlas Tan y Bwlch, pam lai ymuno a rhai eraill brwdfrydig am chydig ddyddiau o dan wyliadwraeth ein tiwtoriaid profiadol?

 4. Os mai diwrnod i’r teulu yw'ch bwriad, pam lai anelu tua de’r parc? Mae’r arfordir o Landecwyn i Aberdyfi bron i gyd o fewn ffiniau’r Parc Cenedlaethol ac mae amryw o lefydd y gellir ei mwynhau gyda’r rhai bach ar bnawn braf o wanwyn neu’r haf. Parciwch ym Morfa Dyffryn a chyrchu’r traeth drwy lwybr pren Traeth Benar, paciwch bicnic a chydig o degannau a bydd digon o gyfle edmygu’r arfordir o Benrhyn Llŷn i lawr at Aberystwyth ac hyd yn oed cyn belled ag Iwerddon ar ddiwrnod clir.

 5. Mae beicio yn chwaraeon poblogaidd iawn yma, cartref yr Eryri Etape a nifer o gystadlaethau beicio eraill. Mae’r ardal yn adnabyddus am draciau lawr allt, a mae cystadlaethau Prydain wedi cael eu cynnal gerllaw ym Mlaenau Ffestiniog. Wrth gwrs mae llwybrau beicio Coed y Brenin yn rhai adnabyddus ble gellir hurio beiciau os bydd angen.

 6. Mae gwersylla gwyllt ar gynnydd yma yn Eryri ac yn ffordd wych o gyfuno taith gerdded ag ychydig o weithgareddau awyr dywyll i’ch penwythnos. Mae’r Parciau Cenedlaethol yn croesawu gwersylla gwyllt cyn belled a’ch bod yn gyfrifol ac yn gadael dim hoel o’ch arhosiad. Mae’n hanfodol eich bod yn cynllunio gwersyll gwyllt o flaen llaw ac yn gofyn caniatâd y perchenog tîr os nad yw’n dîr comin.

 7. Eryri yw’r lle i fod os ydych yn hoff o weithgareddau eithafol. Mae Surf Snowdonia, Zip World a Bounce Below yn enghreifftiau gwych o ymarfer corff wedi gyfuno a diwrnod hwyliog, edrychwch am atyniadau eraill yn ardal a trio un ohonynt eleni.

 8. I’r rhai mentrus ohono chi efallai byddai dringo yn rhywbeth at eich dant. Dim ots faint o brofiad dringo sydd gennych, mae rhywbeth yma i bawb, boed hynny yn antur rhaffau uchel, dringo waliau tu mewn neu greigiau tu allan.

 9. Does rhyfedd bod chwaraeon dŵr mor boblogaidd yn Eryri yn enwedig yn yr haf. Gellir rhwyfo, hwylio, rafftio neu hyd yn oed nofio agored yma. Ardal Bala yw’r gorau i chwi sydd eisiau gwlychu gan fod Canolfan Tryweryn a Llyn Tegid yn bellter rhesymol o’i gilydd ac yn cynnig nifer healaeth o weithgareddau rhyngddynt.

 10. I orffen beth am ychydig o ferlota, mae bod ar gefn ceffyl yn cynnig golygfeydd gwahanol i’r arfer er mwyn mwynhau’r awyr iach a llonyddwch llwybrau march Eryri.
 11. Mwynhewch weithgareddau yn Eryri eleni!

Nodyn i Olygyddion

Dim