Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Y Loteri Genedlaethol #DiolchYnFawr

Printio

27 Tachwedd 2018

Ar yr 8fed o Ragfyr, rydym yn cynnig paned o de neu goffi am ddim i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol sy’n prynu tocyn i ymweld a ffermdy hanesyddol Yr Ysgwrn.

Rydym yn un o gannoedd o atyniadau wedi eu hariannu gan y Loteri Genedlaethol dros y DG sy’n dweud ‘diolch’ i’r rheini sydd wedi codi arian at achosion da drwy archebu tocyn loteri.

Mae’r syniad yn syml: mi fydd unrhyw ymwelydd sy’n cyflwyno tocyn y Loteri Genedlaethol neu gerdyn crafu (scratchcard) yn derbyn paned o de neu goffi pan fyddent yn archebu tocyn i ffermdy’r Ysgwrn.

Mae Yr Ysgwrn wedi derbyn £3.1 miliwn gan Gronfa Treftadaeth y Loteri. Defnyddiwyd yr arian yma i ailddatblygu safle’r Ysgwrn a chyflwyno stori Hedd Wyn a themau cysylltiedig ar gyfer cenhedlaethau’r dyfodol.

Dywedodd Ros Kerslake, Prif Weithredwr Cronfa Treftadaeth y Loteri:

“Mae mis Rhagfyr yn amser gwych i brofi treftadaeth cyffrous, cyfoethog ac amrywiol y DG, sydd wedi ei thrawsnewid gan fwy na £7.8 biliwn o arian y Loteri Genedlaethol ers 1994. Dyma rodd bychan o ddiolch i’r bobl sy’n prynu tocynnau.

Am fwy o wybodaeth ewch i: www.yrysgwrn.com

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

Y Loteri Genedlaethol

Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ar gyfartaledd yn codi £30 miliwn bob wythnos ar gyfer achosion da. Ers i’r Loteri Genedlaethol ddechrau yn 1994 mae mwy na 535,000 o grantiau unigol wedi eu cyflawni dros y DG. Mae’r mwyafrif (70%) am £10,000 neu lai sy’n galluogi priosectau bychan wneud gwahaniaeth mawr yn eu cymunedau.

Cronfa Dreftadaeth y Loteri

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol rydym yn gallu buddsoddi arian i helpu pobl ar draws y DG i ddarganfod, mwynhau ac i warchod y dreftadaeth mae nhw’n angerddol amdani – o archaeoleg dan ein traed i’r parciau ac adeiladau hanesyddol da ni’n eu caru, o atgofion a chasgliadau amhrisiadwy i fywyd gwyllt prin.www.hlf.org.uk @heritagelottery #NationalLottery

Am fwy o fanylion, cysylltwch â Ioan Gwilym, Swyddog Cyfathrebu – Gwasanaethau Corfforaethol APCE ar 01766 772 253 / 07900 267506 neu e-bostiwch ioan.gwilym@eryri.llyw.cymru