Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Nodyn Atgoffa Diogelwch Mynydd

Printio

28 Chwefror 2018

Pa adeg gwell i atgoffa'r cyhoedd i gadw'n ddiogel ym mynyddoedd Eryri.

Mae 'Bwystfil y Dwyrain'' wedi taro ardaloedd eang o Brydain a dyw Eryri ddim yn eithriad, mae bob tro'n hanfodol cynllunio'ch taith yma ond mae'n eithriadol o bwysig gwneud gwaith cartref manwl ar gyfnodau o dywydd garw fel hyn.

Mae'n wardeiniaid Carwyn ap Myrddin, Rhys W. Roberts a Myfyr Tomos yn ogystal a chefnogaeth gan y contractwr Anne Vowles yn cyflwyno gwybodaeth angenrheidiol drwy wefannau'r MetOffice ac adran 'Amodau Dan Draed' ar wefan APCE. Mae'r wybodaeth yma'n cael ei rannu'n eang ar draws amryw o lwyfannau.

Mae'n staff yn gweithio'n ddiwyd er mwyn sicrhau bod ymwelwyr a thrigolion lleol yn gallu derbyn cymaint o wybodaeth a phosib er mwyn gwneud penderfyniadau synhwyrus o ba lwybr i'w gymryd, faint o amser i'w dreulio allan a pha ddillad ac offer ddylid eu defnyddio.

Mae'r gwaith yma'n cael ei wneud mewn partneriaeth gyda'r MetOffice a Mynydda Diogel.

Er mwyn rhagor o wybodaeth dilynwch y dolenni er mwyn cadw'n ddiogel yn Eryri.

Met Office - Eryri

Gwefan APCE - Amodau Dan Draed

Trydar - Snowdonweather

Trydar - Mynydda Diogel

Nodyn i Olygyddion

Rhifau Cyswllt :- 

Adam Daniel (Uwch Warden - Gogledd) - 01766 770 274

Swyddfa Wardeiniaid Pen y Pass  - 01286 872 555