Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

I’R BYW – gan Rhodri Owen

Printio

26 Ebrill 2018

Yma yn ei arddangosfa gyntaf mae Rhodri yn cyferbynnu ei ddodrefn crefft-llaw gyda darnau wedi eu gweddnewid mewn ffyrdd gweledol annisgwyl.

Wedi eu marcio, lliwio, tyllu, neu’u datgymalu – trawsnewidiwyd dodrefn “newydd-anedig” Rhodri  gan grwpiau ar draws Cymru, gan fynegi sut mae profiadau bywyd, llawennydd, trallod, etifeddiaeth ac amgylchedd yn gadael eu hôl arnom i  gyd.

Arweiniwyd y sesiynau grŵp gan Manon Awst, Rebecca F. Hardy, Christine Mills, Bill Swann, Lisa-marie Tann, Catrin Williams, Pip Woolf a Kirstin Claxton.

Ceir mwy o wybodaeth ar calongron.com

*Mi fydd yr arddangosfa yn Yr Ysgwrn o'r 1af hyd y 26ain o Fai

Nodyn i Olygyddion

Dim