Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Cyfnod o dywydd sych a phoeth yn cynyddu’r perygl o dân yng nghefn gwlad

Printio

29 Mehefin 2018

Dros y dyddiau diwethaf mae ardal Eryri wedi bod ymhlith y poethaf yn y DU, gyda Phorthmadog ar gyrion y Parc yn torri record tymheredd uchaf y flwyddyn. Gyda’r tir erbyn hyn yn sych grimp mae swyddogion Awdurdod Parc Cenedlaethol yn apelio ar y cyhoedd i fod yn wyliadwrus rhag cynnau tân yng nghefn gwlad Eryri.

Yn ogystal â’r perygl amlwg i fywyd ac eiddo, mae tannau o’r fath yn cael effaith catastroffig ar fywyd gwyllt, coed a llystyfiant. Trwy gymryd camau bychain pan fyddwch allan yn gweithio neu’n mwynhau’r tywydd bendigedig gallwch helpu i warchod tirwedd arbennig Parc Cenedlaethol Eryri:

  • Gwnewch yn siŵr bod barbeciws yn cael eu diffodd yn llwyr
  • Peidiwch â thaflu sigaréts ar y ddaear – gwaredwch â hwy yn gyfrifol
  • Ewch â’ch sbwriel adref - gall poteli gwydr ddechrau tân yn yr haul
  • Sicrhewch nad yw peipen ecsôst cerbydau neu beiriannau yn cyffwrdd mewn gwair neu lystyfiant sych.

Dywed Rhys Owen, Pennaeth Cadwraeth, Coed ac Amaeth:

"Gan ein bod yng nghanol cyfnod hir o dywydd sych a thymheredd uchel, gofynnwn i bawb fod yn fwy gofalus pan fyddant allan yng nghefn gwlad, boed yn gweithio neu fwynhau, gan gymryd gofal ychwanegol gydag unrhyw beth allai gynnau tân neu greu gwreichionen."

Nodyn i Olygyddion

Dim