Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Cynllun Datblygu Lleol Eryri

Printio

25 Ionawr 2018

Nodyn gan ein adran Polisi Cynllunio.

Mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi cyflwyno cynigion ar gyfer adolygiad ffurf fer o Gynllun Datblygu Lleol Eryri (CDLlE) i Lywodraeth Cymru at ddibenion Archwiliad annibynnol ar 25ain o Ionawr, 2018. Bydd yr Archwiliad yn cael ei gynnal gan Arolygydd Annibynnol a benodwyd gan yr Arolygaeth Gynllunio. Am ragor o wybodaeth, gweler ein tudalen Cynllun Datblygu Lleol - Adolygiad.

Nodyn i Olygyddion

Dim