Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Datblygu sgiliau traddodiadol ar fferm Yr Ysgwrn

Printio

12 Hydref 2018

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn darparu sesiynau i ddysgu crefft sydd wedi bod yn rhan o dirlun Eryri ers canrifoedd.

Bydd cyfle i griw o unigolion gael blas ar godi waliau cerrig sych ar fferm hanesyddol Yr Ysgwrn yn ystod mis Hydref a Thachwedd eleni dan ofal dau grefftwr lleol profiadol.

Mae waliau cerrig sych yn gyffredin iawn yn ucheldir Eryri, ac mae’r grefft o’u codi yn dyddio nol ganrifoedd. Defnyddir yr un technegau sylfaenol heddiw ac a ddefnyddiwyd ganrifoedd yn ôl, ac mae’r grefft o ddethol a gosod y cerrig yn sgil arbennig.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE), sydd berchen ar Yr Ysgwrn ers 2012, yn awyddus i annog y gwaith o adfer cynefinonedd a datblygu thraddodiadau cefn gwlad.

“Mae waliau cerrig sych yn ran anatod o dirlun Eryri ac yn ffiniau caeau traddodiadol” meddai Rhys Owen, Pennaeth Cadwraeth Coed ac Amaeth APCE; “Maent hefyd yn gynefin pwysig i anifeiliaid fferm a bywyd gwyllt gan gynnig lloches gydol y flwyddyn i anifeiliaid bychan, ymlusgiaid a phryfed. Dyma gyfle gwych i unrhyw un sydd a diddordeb datblygu sgiliau gwledig traddodiadol.”

Ar y 29ain o Hydref a 17eg o Dachwedd mae APCE yn cynnig sesiynau blasu undydd ar dir Yr Ysgwrn er mwyn hybu cynulleidfa newydd i ddysgu’r grefft. Mi fydd disgwyl i fynychwyr ddod ag esgidiau cryfion a dillad addas yn ogystal a chinio. Bydd Yr Ysgwrn yn darparu paned a chacen i’r mynychwyr.

Mae llefydd ar y sesiynau yn rhad ac am ddim. Os oes genych ddiddordeb mewn mynychu ffoniwch Swyddfa’r Ysgwrn ar 01766 772508.

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

Am fwy o fanylion, cysylltwch â Ioan Gwilym, Swyddog Cyfathrebu – Gwasanaethau Corfforaethol APCE ar 01766 772 253 / 07900 267506 neu e-bostiwch ioan.gwilym@eryri.llyw.cymru