Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Ffilmio yn Hafod Eryri

alt=

Mae Cynllun Eryri yma! 

Printio

25 Chwefror 2020

Rydym hanner ffordd drwy'r cyfnod ymgynghori ar gyfer Cynllun Rheolaeth newydd Parc Cenedlaethol Eryri o’r enw Cynllun Eryri. 

Cafodd y Cynllun hwn ei lunio ar y cyd gyda sefydliadau o'r sectorau gwirfoddol a phreifat, cynghorau a chyrff amgylcheddol yn ogystal â rheolwyr tir, cymunedau a busnesau. Fel Partneriaeth, rydym wedi gwrando ar eich syniadau a'ch pryderon er mwyn cynhyrchu'r hyn a gredwn sy'n llwybr uchelgeisiol ond realistig ar gyfer Eryri dros y 5 mlynedd nesaf. Drwy weithio gyda'n gilydd, credwn y gallwn gyflawni pethau gwych.

Rydym wedi cadw Rhinweddau Arbennig* Eryri wrth wraidd popeth a wnawn. Mae ein Cynllun Partneriaeth yn cynnwys cyfres o ganlyniadau a chamau gweithredu uchelgeisiol a gynlluniwyd i gadw Eryri yn eithriadol. Byddwn yn ailgysylltu ardaloedd tameidiog o goetir; ystyried parthau 'di-blastig' o fewn y Parc Cenedlaethol; gweithredu opsiynau trafnidiaeth a pharcio cynaliadwy newydd; datblygu cynllun Llysgenhadon gyda busnesau lleol; dathlu ein hamgylchedd hanesyddol a'n treftadaeth ddiwylliannol gyfoethog ymhellach, a llawer o bethau eraill gyffrous.

Nawr yw'r amser i ddweud eich dweud. A ydym wedi cynnwys eich syniadau a'ch safbwyntiau? A ydych yn cytuno â'r hyn yr ydym yn ei gynllunio? 

Ewch i www.eryri.llyw.cymru/cynlluneryri i ddweud wrthym beth rydych chi'n ei feddwl.

Nodyn i Olygyddion

*Mae gan Eryri 9 Rhinweddau Arbennig a dyma'r rheswm dros ein dynodiad fel Parc Cenedlaethol bron 70 mlynedd yn ôl.