Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Ffilmio yn Hafod Eryri

alt=

Llys Apêl yn dyfarnu nad yw caniatâd cynllunio hanner cant oed ym Mharc Cenedlaethol Eryri bellach yn ddilys

Printio

9 Tachwedd 2020

Mae penderfyniad gan y Llys Apêl wythnos diwethaf yn golygu bod caniatâd cynllunio a roddwyd ar gyfer datblygiad o dros 400 o dai yn Aberdyfi dros 50 mlynedd yn ôl wedi ei ddirymu.

Ym 1967 rhoddwyd caniatâd cynllunio i adeiladu 401 o dai yn Aberdyfi gan yr hen Gyngor Sir Feirionydd. Ers i’r cynlluniau gael eu cymeradwyo dros hanner cant o flynyddoedd yn ôl, dim ond 27 o dai sydd wedi cael eu hadeiladu ar y safle yn dilyn amryw ganiatâd cynllunio dilynol. Mae’r datblygiadau dilynol hyn, sydd wedi bod yn digwydd dros gyfnod o nifer o flynyddoedd, wedi gwyro i’r fath raddau o’r cydsyniad gwreiddiol fel bod Awdurdod Y Parc Cenedlaethol yn ei ystyried yn annilys.

Bu i’r datblygwr gymryd camau cyfreithiol yn erbyn Awdurdod Y Parc Cenedlaethol, a chyflwynwyd yr achos i’r llysoedd ym Medi 2019. Cafwyd penderfyniad o blaid Awdurdod y Parc Cenedlaethol ym mis Hydref 2019 a chafodd y caniatâd cynllunio gwreiddiol ei ddiddymu. Cafodd y penderfyniad hwn ei gadarnhau gan y Llys Apêl wythnos diwethaf.

Dywedodd Jonathan Cawley, Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheolaeth Tir Awdurdod y Parc Cenedlaethol:

“Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn croesawu’r penderfyniad gan y Llys Apêl sydd yn cadarnhau penderfyniad gwreiddiol y Llys. Roedd ansicrwydd sylweddol ynglŷn â’r safle a sut y byddai’n datblygu. Nid yw yr un o’r 27 o dai sydd wedi eu hadeiladu ar y safle yn cydymffurfio a’r cynllun gwreiddiol, ac roedd hyn yn codi nifer o gwestiynau difrifol o ran beth fyddai’n cael ei ddatblygu ar y safle yn y dyfodol. Bydd hyn yn mynd i’r afael a’r dryswch a’r ansicrwydd o gylch y cynllun hanesyddol hwn. O ganlyniad bydd rhaid i unrhyw ddatblygiad yn yr ardal yn y dyfodol gydymffurfio a’r Cynllun Datblygu Lleol.”

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

Am fwy o fanylion cysylltwch â Ioan Gwilym, Swyddog Cyfathrebu – Gwasanaethau Corfforaethol APCE ar 01766 772 253 / 07900 267506 neu e-bostiwch ioan.gwilym@eryri.llyw.cymru