Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Teithiau Tywys Archaeolegol

Printio

1 Mai 2018

Dewch i brofi treftadaeth ddiwylliannol Eryri yng nghwmni Tomos Jones, Archaeolegydd Parc Cenedlaethol Eryri ar y 24ain o Fai!

10am – Tomen y Mur, Gellilydan

Taith hamddenol 2 filltir

Byddwn yn ymlwybro o amgylch safle Rhufeinig Tomen y Mur, sy’n edrych dros olygeydd godidog o Eryri. Dewch i ddarganfod cysylltiadau hanesyddol y safle, o’r Rhufeiniaid, i’r Normaniaid a’r Mabinogi!

*

2pm – Caer-gai, Llanuwchllyn

Taith hamddenol 2 filltir.

Byddwn yn ymweld ag ail gaer Rufeinig, ar lannau'r afon Dyfrdwy y tro hwn! Mae gan Gaer-gai gysylltiadau â'r Chwedl Arthuraidd hefyd, yn ogystal â bod yn gartref i’r bardd a’r brenhinwr lliwgar, Rolant Fychan yn yr G17!

*

Cofiwch wisgo esgidiau cryfion a dillad addas.

Archebwch eich lle drwy gysylltu â Tomos Jones ar 01766 770 274 / archeoleg@eryri.llyw.cymru

Nodyn i Olygyddion

Dim