Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Wardeiniaid yn Pwysleisio Pwysigrwydd Paratoi

Printio

21 Rhagfyr 2017

Wrth i’r tywydd mwyn droi’n oer dros y dyddiau nesaf, mae Wardeiniaid Parc Cenedlaethol Eryri yn awyddus i atgoffa pawb sy’n meddwl mynd allan i gerdded ar y mynyddoedd yn ystod yr wythnos nesaf, i wirio’r tywydd cyn cychwyn.

Er i’r dyddiau diwethaf brofi’n wlyb a mwyn iawn, yn ôl arolygon y tywydd, bydd eira ar gopaon mynyddoedd Eryri dros Ddydd Nadolig a Dydd San Steffan, ynghyd â llawer o rew dan draed a gwynt yn gostwng y tymheredd i -10ºC.  O ganlyniad, mae Wardeiniaid y Parc Cenedlaethol yn annog pawb sydd am fentro allan, i wirio’r amodau dan draed yn gyntaf. Ond sut mae cael gwybod beth yw’r amodau cyn cychwyn?

Carwyn ap Myrddin, Warden yr Wyddfa sy’n esbonio ymhellach,

“Mae ‘na dair ffynhonnel bwysig o wybodaeth i’w cael er mwyn gwirio’r tywydd cyn mentro ar yr Wyddfa. Mae rhagolygon y Swyddfa Dywydd i’w cael ar wefan benodol, www.metoffice.gov.uk/public/weather/forecast/gcmjghxpx, ac adroddiadau Amodau Dan Draed i’w cael ar wefan y Parc Cenedlaethol, www.eryri.llyw.cymru/visiting/walking/ground-conditions. Yn ogystal â’r rhain, mae negeseuon a lluniau, ynghyd â gwybodaeth am amodau dan draed yn cael eu trydar gan y cyfrif Trydar @snowdonweather. Mae’r wybodaeth yma yn seiliedig ar adroddiadau a ddarperir gan ein Tîm Wardeinio sy’n casglu gwybodaeth fanwl o’r amodau dan draed yn gyson er mwyn ei drosglwyddo i’r Swyddfa Dywydd.

Yn ogystal a gwirio’r amodau cyn mentro, rhaid paratoi’n ddigonnol a phan fo eira a rhew dan draed, dydy gwisgo’n gynnes ddim yn ddigon o bell fordd. Mae’n hanfodol cario caib rhew, cramponau, gogls sgïo yn ogystal â dillad cynnes sbâr, yn ychwanegol at y cit arferol sydd ei angen i gerdded mynyddoedd.”

Am fwy o gyngor ar baratoi ar gyfer diwrnod yn y mynyddoedd, mae’r Wardeiniaid yn annog pobl i ymweld â gwefan Parc Cenedlaethol Eryri, http://www.eryri.llyw.cymru/visiting/safety-advice ac mae gwybodaeth benodol ynglŷn â pharatoi ar gyfer cerdded mewn eira i’w gael ar: www.mountainsafety.co.uk/Kit-Winter-Hill-Walking-Kit.aspx/.

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

  1. Lluniau a dynwyd wythnos diwethaf ar Fwlch Glas
  2. Mae Carwyn ap Myrddin ar gael i’w gyfweld heddiw yn unig. I drefnu cyfweliad, cysylltwch â Llinos Angharad, APCE Cyfryngau a Digwyddiadau APCE ar 01766 772237 neu 07766 255509.