Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Ffilmio yn Hafod Eryri

alt=

Gwaharddiad Beicio Mynydd Gwirfoddol

Printio

30 Mai 2018

Rydym yn gofyn i feicwyr mynydd barchu’r cytundeb gwirfoddol rhwng Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a grwpiau beicwyr mynydd amrywiol sy’n golygu cadw i ffwrdd o lwybrau Llanberis, Rhyd Ddu a Cwellyn rhwng 10.00 y.b a 5.00 y.h o Fai 1af hyd ddiwedd Medi.

Cytunwyd ar yr amodau er mwyn atal gwrthdrawiadau posib rhwng y nifer uchel o gerddwyr a beicwyr yn ystod cyfnodau brig. Mae wedi llwyddo ers nifer o flynyddoedd sy’n dangos gall amryw o ddefnyddwyr rannu’r llwybrau yn synhwyrol, ond mae hyn yn ddibynol ar feicwyr barchu’r cytundeb, rhywbeth mae canran uchel ohonynt yn gwneud.

Dylai beicwyr ystyried o dan Ddeddf Cefn Gwlad 1968, y dylid ildio i gerddwyr a marchogwyr ar lwybrau march a bod methiant i wneud hynny (sef reidio mewn modd y gellir ystyried yn beryglus) yn fater troseddol o dan Ddeddf Traffig Ffyrdd 1998.

Dylai beicwyr hefyd fod yn ymwybodol y gallant eu canfod yn atebol i unrhyw niwed achosir i gerddwyr neu farchogwyr.

Rydym yn hynod falch bod nifer o feicwyr mynydd yn dod i Eryri er mwyn beicio ar ein mynydd uchaf, a gall llwyddiant y cytundeb hwn arwain at gynydd mewn mynediad i ardaloedd eraill yn y dyfodol, felly rydym yn annog beicwyr i ystyried defnyddwyr eraill a bod yn hynod ofalus - yn enwedig ar y ffordd i lawr.

Nodyn i Olygyddion

Dim