Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Ymateb i Hysbyseb

Printio

29 Tachwedd 2017

Mae Llwybr y Mwynwyr ar yr Wyddfa yn llwybr ceffyl ar dir sy'n eiddo i berchenogion preifat ac felly rhaid cael caniatâd y tirfeddiannwr cyn i gerbydau gael mynediad arno.

Er bod APCE yn ymwybodol o gynllun Hyundai i ddefnyddio 4 x 4 ar ran isaf y trac, nid oedd ganddo unrhyw rôl wrth ganiatáu na hwyluso'r gwaith ffilmio.

Heb os, mae lleoliad syfrdanol Llwybr y Mwynwyr yn denu diddordeb cwmnïau ffilm, ond mae rhoi caniatâd i ffilmio a gyrru cerbyd ar hyd y llwybr yn fater sydd ar ddisgresiwn y tirfeddiannwr yn unig. Nid oes gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ran i'w chwarae wrth gydsynio na chaniatáu gwaith o'r fath.

Roedd  achos ynghylch unigolyn fu'n gyrru 4 x 4 preifat i fyny i gopa'r Wyddfa yn un heb ganiatâd o gwbwl gan y tirfeddianwyr, gwnaed niwed diangen i’r llwybrau, gadawyd y cerbyd ar dir APCE ar y copa ac fe beryglodd y gyrrwr fywydau ei hun ac eraill drwy ei weithred. Achosodd y gwaith o symud y cerbyd o’r copa gostau sylweddol i’r Awdurdod.

Nodyn i Olygyddion

Dim