AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI

DATGANIAD I'R WASG

Dathlu Wythnos y Parciau Cenedlaethol yn Eryri

Printio

19 Gorffennaf 2016

Fel rhan o Wythnos Parciau Cenedlaethl y DU, trefnwyd cyfres o weithgareddau ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Hon yw deuddegfed Wythnos y Parciau Cenedlaethol a nod yr wythnos bob blwyddyn yw  rhoi lle amlycach i’r Parciau Cenedlaethol ac annog mwy o bobol i gael blas arnyn nhw. Mae gan Eryri bron i 1,500 milltir o lwybrau cyhoeddus i’w cerdded, nifer o lwybrau beicio i’w seiclo, heb son am y cyfleoedd di-ri i ymweld â rhai o atyniadau gorau Cymru. Ond mae Wythnos y Parciau Cenedlaethol yn rhoi cyfle ychwanegol i dynnu sylw at rinweddau Eryri.  

Eleni mae’r dathliadau’r Wythnos yn rhedeg o ddydd Llun, 25ain o Orffennaf hyd ddydd Sul, 31ain o Orffennaf ac yn Eryri, trefnwyd nifer o ddigwyddiadau i gyd-fynd â’r Wythnos.

Lle i nifer cyfyngedig sydd ar daith Lôn Gwyrfai a Diwrnod Ych-Y-Pych, felly y cyntaf i’r felin fydd hi. Am fwy o fanylion am y digwyddiadau hyn, cysylltwch yn y lle cyntaf â Swyddfa’r Parc.

Lôn Gwyrfai (© APCE)

Nodyn i Olygyddion

  1. Yn cynnwys Eryri, mae 15 aelod i deulu’r Parciau Cenedlaethol: Broads, Bannau Brycheiniog, Dartmoor, Exmoor, Ardal y Llynnoedd,  New Forest, Northumberland, Gweunydd Gogledd Swydd Efrog, Ardal y Peak, South Downs, Arfordir Penfro, Dyffrynnoedd Swydd Efrog, Loch Lomond a’r Trossachs a’r Cairngorms.
  2. Mae’r Parciau Cenedlaethol yn y DU yn ymestyn dros 9. 3% o Loegr, 19. 9% o Gymru a 7. 2% o’r Alban.
  3. Bob blwyddyn mae mwy na 125 miliwn o ddiwrnodiau ymwelwyr yn cael eu treulio yn ein Parciau Cenedlaethol.
  4. Am fwy o fanylion neu os am drefnu cyfweilad gydag aelod o staff yr Awdurdod, cysylltwch â Llinos Angharad, Swyddog y Wasg ar 01766 772237 neu 07766 255509.

Lôn Gwyrfai (© APCE)