Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Ffilmio yn Hafod Eryri

alt=

Google yn ôl ar Lwybrau Eryri

13 Ebrill 2017

O heddiw ymlaen, bydd 17 o lwybrau Eryri i’w gweld o’r newydd ar Google, diolch i Google Street View ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Ers lansio “Street View” yn 2007, bu Google yn teithio ar hyd ac ar led y byd yn tynnu lluniau panoramig 360◦ o strydoedd y byd, ond ddwy flynedd yn ôl, wedi i’r cwmni ddechrau defnyddio Gogle Trekker i fentro i lefydd oedd yn anhygyrch i gerbydau, ychwanegwyd 11 o lwybrau Eryri at yr adnodd gan gynnwys llwybrau’r Wyddfa sy’n eich arwain at olygfa gorau’r DU. Yna llynedd, unwaith eto gyda chydweithrediad Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, cofnodwyd 17 o lwybrau o’r newydd.

Gyda phecyn 22kg ar eu cefnau a glôb yn cynnwys 15 camera uwch eu pennau, bu gwirfoddolwyr a staff yr Awdurdod yn cofnodi golygfeydd o Eryri ar gyfer Google Street View.  Y tro hwn fodd bynnag, aethpwyd ati i gofnodi amrywiaeth ehangach o lwybrau yn y Parc Cenedlaethol, gan gynnwys rhai sy’n addas i deuluoedd ac eraill yn addas ar gyfer pawb.

Mair Huws, Pennaeth Adran Wardeiniaid a Mynediad sy’n esbonio ymhellach.

“Y gwir amdani yw fod gennym gymaint o lwybrau ym mhob cwr o’r Parc Cenedlaethol sy’n addas ar gyfer pob math o alluoedd, ac un o’r manteision i gael adnodd fel y Google Street View ar lwybrau Eryri yw ei fod yn dangos ystod yr amrywiaeth hwnnw. Un o fanteision eraill  defnyddio Google Street View wrth gwrs yw ei fod o’n rhoi syniad i ni o natur y dirwedd cyn i chi ei gyrraedd, ac felly gall y eich galluogi chi i wneud penderfyniad gwybodus ynglŷn â pha lwybr sy’n addas i chi cyn dechrau ar eich taith. Fe fyddai’n wych gweld teuluoedd o bob gallu yn mwynhau’r llefydd arbennig hyn dros y Pasg – mae ‘na rywbeth yma i bawb yn Eryri.

Y llwybrau diweddaraf i’w cofnodi yw:

 • Llyn Tegid, Y Bala - De
 • Llyn Tegid, Y Bala – Gogledd
 • Tomen y Mur
 • Abergwyngregyn - Rhaeadr Fawr
 • Llwybr Llanfairfechan
 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan
 • Llyn Dinas
 • Llwybr Ianws
 • Crimpiau
 • Lôn Las Ogwen  (Ogwen i Gapel Curig)
 • Llwybr Cynwch
 • Llwybr Cnicht
 • Llwybr Pren Traeth Benar
 • Llwybr Craig y Ddinas
 • Llwybr Llyn Traws
 • Llwybr Afon a Llyn, Y Bala
 • Cylchdaith Croesor

Ceir mwy o fanylion am y llwybrau hyn ar wefan yr Awdurdod, www.eryri-npa.gov.uk a fideo yn dangos y gwaith cofnodi yma.

Diwedd

Cofnodi llwybrau gan ddefnyddio'r Google Trekker (© APCE)

Nodyn i Olygyddion

 1. Manylion y llun: Carwyn ap Myrddin  yn defnyddio’r Trekker ar lwybr Lôn Gwyrfai.
 2. Am fwy o wybodaeth neu i drefnu cyfweliad, cysylltwch â Llinos Angharad, Swyddog Cyfryngau a Digwyddiadau Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. 01766 772237 neu 07766 255509.