Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Newyddion Diweddaraf - Datganiadau i'r Wasg

Gwaith cadwraethol Yr Ysgwrn ym Mharc Cenedlaethol Eryri ymysg enillwyr Gwobrau Treftadaeth Ewrop / Gwobrau Europa Nostra 2019

21 Mai 2019

Mae enillwyr Gwobrau Treftadaeth Ewrop / Gwobrau Europa Nostra 2019, gwobrau fwyaf anrhydeddus yn eu maes trwy Ewrop, sy’n cael ei ariannu gan raglen Creative Europe, wedi eu cyhoeddi heddiw gan y Comisiwn Ewropeaidd ac Europa Nostra, rhwydwaith treftadaeth flaenllaw Ewrop.

« mwy o fanylion

Llysgenhadon dros Gymru

15 Mai 2019

Cyhoeddwyd y gweithdy cyntaf erioed dros Gymru gyfan ar gynlluniau llysgennad twristiaeth yn ystod yr Wythnos Twristiaeth. Mae’r gweithdy yn bartneriaeth rhwng Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Phrosiect y Genhedlaeth Dwristiaeth Nesaf a bydd yn amlygu buddiannau cynlluniau llysgennad.

« mwy o fanylion

Dathlu 300 mlynedd ers tanio ffwrnais chwyth Dolgun

23 Ebrill 2019

Fis Mawrth eleni yr oedd 300 mlynedd wedi mynd heibio ers taniad cyntaf yr hen ffwrnais chwyth yn Nolgun ger Dolgellau. Fel rhan o raglen o weithgareddau a drefnwyd i nodi’r achlysur bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn cynnal diwrnod agored fydd yn rhoi cyfle i drigolion yr ardal ddysgu mwy am y safle rhyfeddol hwn.

« mwy o fanylion

Mae Pythefnos Darganfod y Parciau yn cychwyn y penwythnos yma

6 Ebrill 2019

Heddiw (6 Ebrill) yw cychwyn Pythefnos Darganfod y Parciau Cenedlaethol - pythefnos o ddathliadau ar draws y DU gyda digwyddiadau a gweithgareddau yn rhedeg trwy wyliau’r Pasg er mwyn ysgogi pobl o bob oed i fwynhau, mentro a dysgu mwy am y llefydd arbennig yma.

« mwy o fanylion

Dathlu ‘Cyfoeth ein Corsydd’ mewn Arddangosfa

7 Mawrth 2019

Y penwythnos hwn bydd arddangosfa newydd prosiect “Cyfoeth ein Corsydd” yn cael ei hagor yn Yr Ysgwrn, Trawsfynydd. Bydd yr arddangosfa yn dathlu a hyrwyddo treftadaeth arbennig mawndiroedd Meirionnydd.

« mwy o fanylion