Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Aber Fawddach

Mae’r ddelwedd yma am ddim ar gyfer defnydd personol neu addysgiadol. Gellir ei defnyddio at bwrpas masnachol os ydyw’n hyrwyddo Parc Cenedlaethol Eryri mewn rhyw ffordd. Os hoffech ddefnyddio’r ddelwedd, ewch lawr y dudalen a defnyddio’r cyfarwyddiadau a ddarparwyd. Os gwelwch yn dda, gwnewch yn siwr eich bod yn defnyddio’r cydnabyddiaeth (© APCE/SNPA) ar y ddelwedd fel y dynodir isod.

Aber Fawddach

Aber Fawddach (© APCE)

Er mwyn lawrlwytho fersiwn o’r ddelwedd, pwyswch y botwm dde ar eich llygoden (ctrl a chlic ar mac) ar un o’r dolenni isod ac yna ‘Save link as’, cyn mynd ymlaen i ddewis lleoliad ar eich dyfais ble’r hoffech ei gadw.

Lawrlwytho:

Pennawd: Aber Fawddach

Cydnabyddiaeth: (© APCE/SNPA)