Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Ffilmio yn Hafod Eryri

alt=

Newyddion a'r Cyfryngau

Dylai pob ymholiad o’r wasg a’r cyfryngau sy’n ymwneud â Pharc Cenedlaethol Eryri neu Awdurdod y Parc gael eu cyfeirio at Swyddog y Wasg drwy ddefnyddio’r manylion ar ein tudalen ‘Gwneud Ymholiad’.

Os nad ydych yn ohebydd ond am wneud ymholiad cyffredinol sy’n ymwneud â Pharc Cenedlaethol Eryri neu Awdurdod y Parc, os gwelwch yn dda defnyddiwch y dudalen ‘Cysylltwch â Ni’.

Newyddion Diweddaraf

5,000 o goed i ddathlu pen-blwydd Parc Cenedlaethol Eryri yn 70 oed!

29 Tachwedd 2021

 hithau’n Wythnos Genedlaethol Coed, pa ffordd well o ddathlu’r achlysur na dechrau ar brosiect uchelgeisiol o blannu 5,000 o goed ar hyd a lled Parc Cenedlaethol Eryri?

« mwy o fanylion