Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Newyddion a'r Cyfryngau

Dylai pob ymholiad o’r wasg a’r cyfryngau sy’n ymwneud â Pharc Cenedlaethol Eryri neu Awdurdod y Parc gael eu cyfeirio at Swyddog y Wasg drwy ddefnyddio’r manylion ar ein tudalen ‘Gwneud Ymholiad’.

Os nad ydych yn ohebydd ond am wneud ymholiad cyffredinol sy’n ymwneud â Pharc Cenedlaethol Eryri neu Awdurdod y Parc, os gwelwch yn dda defnyddiwch y dudalen ‘Cysylltwch â Ni’.

Newyddion Diweddaraf

Hafod Eryri (© APCE / SNPA)

Haul, glaw neu eira? Gwasanaeth byw am amodau'r tywydd, Wyddfa Fyw, wedi ei lansio ar gyfer copa'r Wyddfa

14 Awst 2019

Mae’r Wyddfa'n un o’r mynyddoedd ac atyniadau ymwelwyr mwyaf eiconig yn y DU. Mae’n gyfraniad anhygoel i iechyd ein cenedl ac yn darparu mynediad ysbrydoledig i fwynhau’r awyr iach, ymarfer corff a'r amgylchedd naturiol.

« mwy o fanylion