Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Newyddion a'r Cyfryngau

Dylai pob ymholiad o’r wasg a’r cyfryngau sy’n ymwneud â Pharc Cenedlaethol Eryri neu Awdurdod y Parc gael eu cyfeirio at Swyddog y Wasg drwy ddefnyddio’r manylion ar ein tudalen ‘Gwneud Ymholiad’.

Os nad ydych yn ohebydd ond am wneud ymholiad cyffredinol sy’n ymwneud â Pharc Cenedlaethol Eryri neu Awdurdod y Parc, os gwelwch yn dda defnyddiwch y dudalen ‘Cysylltwch â Ni’.

Newyddion Diweddaraf

Aber yr Afon Dwyryd gam yn agosach at ddyfodol di-wifren

1 Gorffennaf 2020

Yng nghyfarfod Pwyllgor Cynllunio Awdurdod y Parc Cenedlaethol heddiw rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer adeilad pen twnnel i’r de ddwyrain o aber yr afon Dwyryd ar gyrion y Parc Cenedlaethol. Bydd y datblygiad yn galluogi’r Grid Cenedlaethol i fwrw ‘mlaen â’i gynlluniau i danddaearu 3.4km o wifrau sydd ar hyn o bryd yn croesi dros yr aber.

« mwy o fanylion