Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Ffilmio yn Hafod Eryri

alt=

Newyddion a'r Cyfryngau

Dylai pob ymholiad o’r wasg a’r cyfryngau sy’n ymwneud â Pharc Cenedlaethol Eryri neu Awdurdod y Parc gael eu cyfeirio at Swyddog y Wasg drwy ddefnyddio’r manylion ar ein tudalen ‘Gwneud Ymholiad’.

Os nad ydych yn ohebydd ond am wneud ymholiad cyffredinol sy’n ymwneud â Pharc Cenedlaethol Eryri neu Awdurdod y Parc, os gwelwch yn dda defnyddiwch y dudalen ‘Cysylltwch â Ni’.

Newyddion Diweddaraf

Cynllun Eryri (© APCE / SNPA)

Cynllun Eryri: Cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer Parc Cenedlaethol Eryri

23 Tachwedd 2020

Ar y 26ain o Dachwedd mi fydd y Gweinidog Lesley Griffiths yn lansio Cynllun Rheoli hir dymor newydd ac uchelgeisiol Awdurdord y Parc Cenedlaethol yn swyddogol. Mi fydd y cynllun yn nodi mewn manylder sut y byddwn yn mynd i’r afael a rhai o’r heriau mwyaf sy’n wynebu’r Parc Cenedlaethol.

« mwy o fanylion