Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Swyddi Gwag

Swyddog Prosiect Coedwig Law Geltaidd LIFE

Dyddiad cau: 20 Medi 2019 10.00 y.b.

Swydd llawn amser hyd at Gorffennaf 2025.

« mwy o fanylion

Swyddog Twristiaeth Gynaliadwy

Dyddiad cau: 20 Medi 2019 10.00 y.b.

Rhan amser 21 awr yr wythnos

« mwy o fanylion

Swyddog Gwirfoddoli a Lles

Dyddiad cau: 20 Medi 2019 10.00 y.b.

Rhan amser, 21 awr yr wythnos.

« mwy o fanylion

Cadwch mewn cysylltiad

Byddwn yn hysbysebu swyddi gwag yma ar ein gwefan ac ar ein tudalennau Facebook a Twitter, felly dilynwch ni os oes gennych ddiddordeb gweithio i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Mae llawer o swyddi gwahanol ar gael o fewn Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Rhestrir isod y gwahanol adrannau o fewn yr Awdurdod sy'n rhoi syniad i chi o'r amrywiaeth o waith a gyflawnir gennym:

 • Polisi a Chynlluniau Strategol
 • Rheoli Datblygu (Cynllunio)
 • Treftadaeth Ddiwylliannol ac Archaeoleg
 • Amgylchedd a Choedwigaeth
 • Cadwraeth ac Amaethyddiaeth
 • Wardeinio a Gwaith Stad
 • Mynediad
 • Eiddo
 • Addysg a Chyfathrebu
 • Canolfannau Croeso
 • Plas Tan y Bwlch
 • Cyfreithiol
 • Systemau Gwybodaeth
 • Personel
 • Cyllid
 • Gweinyddol

Swyddi gwag gydag Awdurdodau Parciau Cenedlaethol eraill

Ewch i wefan Parciau Cenedlaethol Prydain am fanylion swyddi sydd ar gael gydag Awdurdodau Parciau Cenedlaethol eraill.