Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Temporary Kitchen Assistant

i weithio shift 8 awr pob dydd Sul

Dyddiad Cau: 31 Awst 2019 10.00 y.b.

Gyflog: £9.18 yr awr

Graddfa Gyflog: 2 (Pwynt 2)

Lleoliad: Canolfan Astudiaethau Amgylcheddol Plas Tan y Bwlch

Yn Atebol i: Rheolwr Arlwyo

Yn Gyfrifol am:

Bydd deilydd y swydd yn atebol i’r Gogyddes wrth gynorthwyo â pharatoi’r prydau. Bydd deilydd y swydd yn gweithio ar system wrth gefn fel bo’r angen, dros 7 niwrnod ac fel arfer o 7.00 y.b. hyd 8.00 y.p.  Fodd bynnag, mae’r swydd yma yn bennaf i weithio shift 8 awr pob dydd Sul.

Swydd Ddisgrifiad Lawn (pdf)

No results were found

Mwy o wybodaeth

Am sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â: (Rheolwr Arlwyo)

Ffôn: 01766 772600

Ebost: personel@eryri.llyw.cymru

Polisi Recriwtio a Chanllawiau (pdf)

Sut i wneud cais.

Ffurflen Gais ar-lein

Ffurflen Gais am Swydd (Word)

Ffurflen Gais am Swydd (PDF)

Os byddai'n well gennych gael y wybodaeth uchod mewn fformat gwahanol, neu gael pecyn ymgeisio drwy'r post, cysylltwch â'r Dderbynfa:

Ffôn: 01766 770274

Ebost: parc@eryri.llyw.cymru

Cyflwyno eich Cais

Anfonwch eich ffurflen gais trwy e-bost at: personel@eryri.llyw.cymru

neu postiwch eich cais mewn amlen wedi'i marcio'n glir gyda'r gair 'cyfrinachol' at:

Pennaeth Personél
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd.
LL48 6LF