Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Technegydd Cymorth Systemau Gwybodaeth

Mae’r adran SG yn gyfrifol am reoli rhwydwaith gydag oddeutu 150 o gyfrifiaduron personol a chysylltiadau WAN a VPN.

Dyddiad Cau: 28 Mehefin 2019 10.00 y.b.

Gyflog: £19,554 - £21,166

Graddfa Gyflog: 5 (Pwyntiau 7 - 11)

Lleoliad: Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth

Yn Atebol i: Pennaeth Systemau Gwybodaeth

Yn Gyfrifol am:

Mi fydd deilydd y swydd yn gyfrifol am roi cymorth gyda Chaledwedd/Meddalwedd cyfrifiaduron a’u peiriannau cysylltiedig. Cynnal a chadw systemau gwybodaeth cyfrifiadurol yr Awdurdod ac yn hyfforddi staff ac aelodau.

Swydd Ddisgrifiad Lawn (pdf)

No results were found

Mwy o wybodaeth

Am sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â: Nia Roberts (Pennaeth Systemau Gwybodaeth)

Ffôn: 01766 770274

Ebost: personel@eryri.llyw.cymru

Polisi Recriwtio a Chanllawiau (pdf)

Sut i wneud cais.

Ffurflen Gais ar-lein

Ffurflen Gais am Swydd (Word)

Ffurflen Gais am Swydd (PDF)

Os byddai'n well gennych gael y wybodaeth uchod mewn fformat gwahanol, neu gael pecyn ymgeisio drwy'r post, cysylltwch â'r Dderbynfa:

Ffôn: 01766 770274

Ebost: parc@eryri.llyw.cymru

Cyflwyno eich Cais

Anfonwch eich ffurflen gais trwy e-bost at: personel@eryri.llyw.cymru

neu postiwch eich cais mewn amlen wedi'i marcio'n glir gyda'r gair 'cyfrinachol' at:

Pennaeth Personél
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd.
LL48 6LF