Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Rheolwr Meysydd Parcio

Swydd parhaol, mae'r oriau yn amrywio rhwng Haf a Gaeaf ond cyflog ar gyfartaledd o 33.3 awr yr wythnos

Dyddiad Cau: 28 Mai 2019 10.00 y.b.

Gyflog: £17,600 i £19,050

Graddfa Gyflog: 5 (Points 7 - 11)

Lleoliad: Meysydd Parcio'r Parc Cenedlaethol yn bennaf, ond yn cynnwys gwaith yn y Pencadlys ym Mhenrhyndeudraeth

Yn Atebol i: Pennaeth Eiddo

Yn Gyfrifol am: Goruchwylydd Meysydd Parcio a chydlynu staff tymhorol meysydd parcio

Pwrpas y swydd yw sicrhau gweithrediad effeithiol yr holl feysydd parcio Talu ac Arddangos drwy reoli’r patrolio a chynnal a chadw'r peiriannau Talu ac Arddangos ym meysydd parcio Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, sicrhau bod defnyddwyr yn cydymffurfio a chynnal safleoedd ac adnoddau safonol.

Swydd Ddisgrifiad Lawn (pdf)

No results were found

Mwy o wybodaeth

Am sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â: (Pennaeth Eiddo)

Ffôn: 01766 770274

Ebost: personel@eryri.llyw.cymru

Polisi Recriwtio a Chanllawiau (pdf)

Sut i wneud cais.

Ffurflen Gais ar-lein

Ffurflen Gais am Swydd (Word)

Ffurflen Gais am Swydd (PDF)

Os byddai'n well gennych gael y wybodaeth uchod mewn fformat gwahanol, neu gael pecyn ymgeisio drwy'r post, cysylltwch â'r Dderbynfa:

Ffôn: 01766 770274

Ebost: parc@eryri.llyw.cymru

Cyflwyno eich Cais

Anfonwch eich ffurflen gais trwy e-bost at: personel@eryri.llyw.cymru

neu postiwch eich cais mewn amlen wedi'i marcio'n glir gyda'r gair 'cyfrinachol' at:

Pennaeth Personél
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd.
LL48 6LF