Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Swyddog Bioamrywiaeth

Mae hon yn swydd llawn amser am hyd at 3 blynedd wedi'i hariannu gan gronfa Galluogi Adnoddau Naturiol a Lles Cymru (GANLlC) Llywodraeth Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE)

Dyddiad Cau: 17 Hydref 2019 10.00 y.b.

Gyflog: £24,799 - £26,999

Graddfa Gyflog: 7 (Pwyntiau 19 - 23)

Lleoliad: Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth

Yn Atebol i: Pennaeth Cadwraeth, Coed ac Amaeth

Yn Gyfrifol am: Gwirfoddolwyr

No results were found

Mwy o wybodaeth

Am sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â: Rhys Owen (Pennaeth Cadwraeth, Coed ac Amaeth)

Ffôn: 01766 770274

Ebost: personel@eryri.llyw.cymru

Polisi Recriwtio a Chanllawiau (pdf)

Sut i wneud cais.

Ffurflen Gais ar-lein

Ffurflen Gais am Swydd (Word)

Ffurflen Gais am Swydd (PDF)

Os byddai'n well gennych gael y wybodaeth uchod mewn fformat gwahanol, neu gael pecyn ymgeisio drwy'r post, cysylltwch â'r Dderbynfa:

Ffôn: 01766 770274

Ebost: parc@eryri.llyw.cymru

Cyflwyno eich Cais

Anfonwch eich ffurflen gais trwy e-bost at: personel@eryri.llyw.cymru

neu postiwch eich cais mewn amlen wedi'i marcio'n glir gyda'r gair 'cyfrinachol' at:

Pennaeth Personél
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd.
LL48 6LF