Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Job Listings

Uwch Swyddog Cyllid

Dyddiad cau: 28 Mai 2019 10.00 y.b.

Bydd y deilydd yn darparu cymorth i'r Pennaeth Cyllid wrth gynnal a datblygu gwasanaeth cyllid effeithlon ac effeithiol i'r Awdurdod.

« mwy o fanylion

Technegydd Cymorth Systemau Gwybodaeth

Dyddiad cau: 28 Mai 2019 10.00 y.b.

Mae’r adran SG yn gyfrifol am reoli rhwydwaith gydag oddeutu 150 o gyfrifiaduron personol a chysylltiadau WAN a VPN.

« mwy o fanylion

Rheolwr Meysydd Parcio

Dyddiad cau: 28 Mai 2019 10.00 y.b.

Swydd parhaol, mae'r oriau yn amrywio rhwng Haf a Gaeaf ond cyflog ar gyfartaledd o 33.3 awr yr wythnos

« mwy o fanylion

Cynorthwy-ydd Cyllid a Technegol Coedwig Law Geltaidd LIFE

Dyddiad cau: 28 Mai 2019 10.00 y.b.

Llawn amser (37 awr yr wythnos). Ariennir y swydd hon gan gronfeydd UE LIFE ac mae'n swydd 6 mlynedd.

« mwy o fanylion

Swyddog Prosiect Treftadaeth Ddiwylliannol (cytundeb 3 blynedd)

Dyddiad cau: 11 Mehefin 2019 10.00 y.b.

Mae'r swydd wedi'i gosod yng nghyd-destun cyfrifoldebau statudol Awdurdod y Parc Cenedlaethol i ddiogelu a gwella treftadaeth ddiwylliannol Eryri ac i ddarparu cyfleoedd ar gyfer mwynhad a dealltwriaeth o rinweddau arbennig yr ardal yn ogystal â gwella lles cymdeithasol ac economaidd yr ardal.

« mwy o fanylion

Rheolwr Cynllunio

Dyddiad cau: 11 Mehefin 2019 10.00 y.b.

Mae'r swydd wedi'i gosod yng nghyd-destun cyfrifoldebau statudol y Parc Cenedlaethol, ac mae'n gofyn am weithredu'r 2 Bwrpas a'r Dyletswyddau Statudol yng nghyd-destun rôl statudol yr Awdurdod fel yr Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl).

« mwy o fanylion