Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Swyddi Gwag

Technegydd Cymorth Systemau Gwybodaeth

Dyddiad cau: 28 Mehefin 2019 10.00 y.b.

Mae’r adran SG yn gyfrifol am reoli rhwydwaith gydag oddeutu 150 o gyfrifiaduron personol a chysylltiadau WAN a VPN.

« mwy o fanylion

Swyddog Cyllid

Dyddiad cau: 28 Mehefin 2019 10.00 y.b.

Mi fydd deilydd y swydd yn darparu cymorth cyffredinol i weithredu a chynnal systemau cyfrifo cyllidebol a systemau rheoli gwybodaeth cyllidol yr Awdurdod.

« mwy o fanylion

Cadwch mewn cysylltiad

Byddwn yn hysbysebu swyddi gwag yma ar ein gwefan ac ar ein tudalennau Facebook a Twitter, felly dilynwch ni os oes gennych ddiddordeb gweithio i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Mae llawer o swyddi gwahanol ar gael o fewn Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Rhestrir isod y gwahanol adrannau o fewn yr Awdurdod sy'n rhoi syniad i chi o'r amrywiaeth o waith a gyflawnir gennym:

 • Polisi a Chynlluniau Strategol
 • Rheoli Datblygu (Cynllunio)
 • Treftadaeth Ddiwylliannol ac Archaeoleg
 • Amgylchedd a Choedwigaeth
 • Cadwraeth ac Amaethyddiaeth
 • Wardeinio a Gwaith Stad
 • Mynediad
 • Eiddo
 • Addysg a Chyfathrebu
 • Canolfannau Croeso
 • Plas Tan y Bwlch
 • Cyfreithiol
 • Systemau Gwybodaeth
 • Personel
 • Cyllid
 • Gweinyddol

Swyddi gwag gydag Awdurdodau Parciau Cenedlaethol eraill

Ewch i wefan Parciau Cenedlaethol Prydain am fanylion swyddi sydd ar gael gydag Awdurdodau Parciau Cenedlaethol eraill.