Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Gaeaf ar Yr Wyddfa

Gwisgodd yr Wyddfa ei gap yn gynnar eleni, gyda’r cwrlid cyntaf o eira’n syrthio yn gynnar ym mis Tachwedd. Dyma’r adeg pan fydd llawer wrthi’n paratoi eu bwyelli eira a’u cramponau yn ogystal â gwneud yn siŵr bod eu dillad a’u cyfarpar yn barod am dymor y gaeaf.

Un o atyniadau mentro allan mewn amodau gaeafol, yn enwedig ar Yr Wyddfa, yw’r ffaith bod gorchudd eira yn darparu cynfas wag – gyda dim llwybrau i’w dilyn, a phob cam yn gorfod bod yn un gofalus. Gall y gallu i ddeall sut gall amodau newid dan draed yn y gaeaf gyfrannu at ddiwrnod diogel a llwyddiannus yn y mynyddoedd.

Wyddfa Llyn Mymbyr

© APCE/SNPA

As part of Snowdonia National Park Authority’s effort to encourage the safe enjoyment and appreciation of Snowdonia’s mountains in winter, our Warden Service is leading, with support of partners, on a Ground Conditions Reporting service. The aim of the service is to provide information about winter ground conditions along the main established paths of Yr Wyddfa as well as other mountain areas of the Park between November and late March. The PYG track is normally the route taken for assessing conditions on Snowdon as this is where the large majority of people begin their journeys.

This is very much seen as an additional resource that should be used alongside relevant mountain weather forecasts, recognising one’s individual skill levels and experience as well as gaining knowledge from reliable online resources such as the Adventure Smart UK website so that individuals can make an informed choice based on good planning before heading out.

Anelu Aim Higher

© Stephen Jones

A member of the team heads out to the summit of Snowdon to assess and report on the conditions at least twice a week, normally on a Tuesday and Friday with the report being published bilingually by 5pm the same day. The report can be found on our website, and a shorter summary is published on Twitter (@snowdonweather) the same day which often contains a video clip to highlight the conditions underfoot.

Y pwyslais yw darparu gwybodaeth sylfaenol a pherthnasol i’r rhai nad ydynt mor gyfarwydd â cherdded mynydd yn y gaeaf a sut gall amodau gaeafol, yn enwedig dan draed, effeithio ar daith y dydd.

Wrth ymgymryd â’r daith ar y prif lwybrau i asesu’r amodau dan draed bydd ein tîm yn dod ar draws pobl eraill ar y mynydd - ac er bod llawer wedi paratoi’n dda, nid yw nifer bychan wedi paratoi ar gyfer amodau tywydd gaeafol y gellir dod ar eu traws fel gwyntoedd oer a chryf, eira ac eirlaw, cenllysg a thymheredd is. Gall yr amodau yn uwch ar y mynydd fod yn hynod wahanol i’r amodau ar y lefelau is. Mae hyn yn wir hefyd am yr amodau dan draed lle gall haen denau o rew ar y gwaelodion wneud cerdded yn anodd a gall fod yn arwydd bod amodau mwy garw yn uwch i fyny’r mynydd.

Mae aelodau o’n tîm bob amser yn hapus i stopio am sgwrs a chynnig cyngor – felly pam na cheisiwch gyngor gan ein Wardeiniaid gan bod ganddynt ystod eang o wybodaeth a phrofiad. Mae’r mynyddoedd yno i bawb eu mwynhau a gyda chynllunio da, dillad a chyfarpar cywir a gwerthfawrogiad gonest o allu personol yna gellir eu mwynhau’n ddiogel.

Cerddwr mewn eira - walker in Snow

© Hawlfraint y Goron (Croeso Cymru) © Crown Copyright (Visit Wales)

Our team members are always happy to stop for a chat and offer advice – why not seek advice from our Wardens as they have a vast amount of knowledge and experience. The mountains are there for everyone to enjoy and with good planning, correct clothing and equipment and an honest appreciation of one’s ability they can be enjoyed safely.