Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Cerdded i ddad-wneud y gwledda

Wyddoch chi, ar ddydd Nadolig bod pobl yn dueddol o fwyta ac yfed dros 5000 o galorïau?! Mae hynny ddwbl yr hyn a argymhellir yn ddyddiol!

Ond yn hytrach na mynd yn syth am y gampfa i losgi’r calorïau ychwanegol, beth am roi pâr o esgidiau cerdded cyfforddus am eich traed a mynd allan am dro i fwynhau cefn gwlad Eryri…?

Cinio Nadolig (prif gwrs - tua 1000 calori) – cerdded tua 4 awr a 40 munud ar gyflymder cymedrol...

https://www.eryri.llyw.cymru/visiting/walking/walk-of-the-month/walks/fishermans-path-and-cwm-bychan?name

Caws a chracers (tua 500 calori am bob 4 cracer) – cerdded tua 2 awr a 20 munud ar gyflymder cymedrol...

https://www.eryri.llyw.cymru/visiting/walking/walk-of-the-month/walks/lon-gwyrfai

Gwydriad mawr o win coch (tua 190 calori) - cerdded tua 50 munud ar gyflymder cymedrol...

https://www.eryri.llyw.cymru/visiting/walking/walk-of-the-month/walks/llyn-gwernan

Mins pei (tua 250 calori) – cerdded tua 1 awr a 10 munud ar gyflymder cymedrol...

https://www.eryri.llyw.cymru/visiting/walking/walk-of-the-month/walks/penstryd-circular,-bronaber

Peint o gwrw casgen (tua 250 calori) – cerdded tua 1 awr a 10 munud ar gyflymder cymedrol...

https://www.eryri.llyw.cymru/visiting/walking/walk-of-the-month/walks/cylchdaith-foel-offrwm-circular

3 darn o siocled (tua 150 calori) – cerdded tua 40 munud ar gyflymder cymedrol...

https://www.eryri.llyw.cymru/visiting/walking/walk-of-the-month/walks/cylchdaith-coed-hafod

Ffynonellau:

https://www.nutracheck.co.uk

https://www.myfitnesspal.com/exercise/calories-burned/