Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Cystadleuaeth!

Mae Eryri yn lle sydd wedi ysbrydoli rhai o ddiwylliant mwyaf nodedig y genedl, gwerin, celfyddyd, llenyddiaeth a cherddoriaeth; dylanwad sy'n parhau ar draws yr holl weithgareddau creadigol hyd heddiw.

Mae gan y celfyddydau a'r iaith Gymraeg anwyldeb naturiol tuag at eu gilydd a phan mae tirlun a phobl Eryri'n cael eu defnyddio fel ysbrydoliaeth mae'n cynhyrchu deunydd hudolus.

"Mae harddwch a hanes yn cydblethu’n y golygfeydd ac nid o dan awyr las yn unig y dewch chi o hyd i ryfeddodau Eryri. Mae olion gweithgarwch dynol a chymdeithas, yn crafu byw a goroesi yn rhan enfawr o’r apêl i mi.” - Myrddin ap Dafydd

Ydych chi eisiau cyfle ennill gwerth dros £70 o nwyddau Columbia Sportswear?

Yr holl sydd angen ei wneud yw hoffi ein tudalen Facebook ac enwi'r pedwar unigolyn sydd wedi eu hysbrydoli gan Eryri drwy ateb yn y blwch sylwadau ar y llun.

Er mwyn eich hysbysu ar gyfer cystadleuthau'r dyfodol a derbyn newyddion misol yr Awdurdod, tanysgrifiwch i'n cylchlythyr

Ffigurau poblogaidd o'r celfyddydau sydd wedi eu dylanwadu gan Eryri

Ffigurau poblogaidd o'r celfyddydau sydd wedi eu dylanwadu gan Eryri

Telerau ac Amodau

  1. Mae'r gystadleuaeth yma yn cael ei chynnal gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. 
  2. Mae'r gystadleuaeth yma am ddim i'w ymgeisio. 
  3. Dim ond dinasyddion y DU fydd yn gymwys i guro'r wobr.  
  4. Nid yw staff Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gymwys i ennill. 
  5. Mi fydd pob ateb cywir yn cael ei dderbyn, mi fydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar hap a mi fyddwn yn cysylltu'n uniongyrchol a'r buddugwr.
  6. Mi fydd yr enillydd yn derbyn het a sach deithio Columbia Sportswear, ni fydd yn bosib cyfnewid y wobr am arian.
  7. Dyddiad cau y gystadleuaeth yw 12.00 yh ar 2il o Ebrill 2020.
  8. Nid yw'r gystadleuaeth yma'n cael ei noddi, hyrwyddo, gweinyddu nac yn gysylltiedig a Facebook mewn unrhyw ffordd.
(© Columbia)

(© Columbia)