Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Llwybrau wedi cau

Rydym yn cau y mynyddoedd prysuraf yn Eryri, ni fydd mynediad i'r mynyddoedd hyn hyd nes hysbysir yn wahanol, mae hyn yn cynnwys;

  • Yr Wyddfa 
  • Cader Idris
  • 'Ogwen' - Y Garn, Glyderau, Tryfan a Cwm Idwal
  • Aran Benllyn ac Aran Fawddwy

Islaw mae rhestr o'r holl lwybrau di-fynediad.