Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Diweddariadau Statws Meysydd Parcio

Os ydych yn teithio i Eryri mewn car, helpwch ni i warchod cymunedau ac ymwelwyr y Parc Cenedlaethol trwy ddilyn y canllawiau canlynol.

Byddwch yn ddiogel - Cadwch at ganllawiau ymbellhau cymdeithasol pob amser. Cadwch bellter diogel rhyngthoch chi/eich grŵp ac eraill. Byddwch yn ymwybodol o unrhyw fannau cyfyng a golchwch eich dwylo ar ôl cyffwrdd unrhyw arwynebion caled gan gynnwys peiriannau talu ac arddangos.

Troediwch yn ysgafn – Byddwch yn barod i newid eich cyrchfan. Paratowch fwy nag un opsiwn rhag ofn i chi gyrraedd ardal sy'n prysuro.

Byddwch yn garedig – Parciwch yn y mannau priodol. Peidiwch a pharcio ar ochr y ffordd neu ar draws unrhyw fynediad, gall achosi problemau i ffermwyr, cymunedau neu'r gwasanaethau brys.

Diweddariadau: Mae gwybodaeth am ein meysydd parcio yn cael eu darparu o wahanol ffynhonnellau a rydym yn anelu at ddarparu diweddariadau cyson. Nid yw ein holl feysydd parcio yn cael eu monitro.

Oriau agor:

Ag eithrio maes parcio Pen y Pass o nos Wener a thros y penwythnos, mae pob maes parcio ar agor 24awr gyda thocyn dyddiol yn ddilys hyd at hanner nos.
NI RODDIR HAWL CAMPIO NA GWERSYLLA DROS NOS.

Maes Parcio Statws
Maes Parcio Pen y Pass
Parcio ar gyfer Llwybr y Mwynwyr, Llwybr Pyg a'r Wyddfa
Llawn
Diweddarwyd: 11/08/20 14:00
Parcio a Theithio Nant Peris
Parcio a theithio ar gyfer Pen y Pass
Llawn
Diweddarwyd: 11/08/20 14:00
Maes Parcio Padarn
Parcio a theithio ar gyfer Pen y Pass. Rheolwyd gan Cyngor Gwynedd.
Hanner llawn
Diweddarwyd: 11/08/20 14:00
Maes Parcio Ogwen
Parcio ar gyfer Cwm Idwal ac Ogwen
Llawn
Diweddarwyd: 11/08/20 14:00
Maes Parcio Beddgelert
Parcio ar gyfer Lôn Gwyrfai a Rhyd Ddu
Llawn
Diweddarwyd: 11/08/20 14:30
Maes Parcio Llyn Tegid
Parcio ar gyfer Llyn Tegid ac Y Bala
:Llawn
Diweddarwyd: 11/08/20 14:30
Maes Parcio Llangower
Parcio ar gyfer Llyn Tegid a Llangower
Llawn
Diweddarwyd: 11/08/20 14:30
Maes Parcio Pont Bethania
Parcio ar gyfer Llwybr Watkin a'r Wyddfa
Llawn
Diweddarwyd: 11/08/20 14:00
Maes Parcio Rhyd Ddu
Parcio ar gyfer Rhyd Ddu, Yr Wyddfa a Lôn Gwyrfai
Hanner llawn
Diweddarwyd: 11/08/20 14:00
Maes Parcio Cwellyn
Parcio ar gyfer Llwybr Cwellyn, Yr Wyddfa a Llwybr Pren Llyn Cwellyn
Hanner llawn
Diweddarwyd: 11/08/20 14:00

Cofiwch . . .

Maes Parcio Pen y Pass yn safle gollwng ar gyfer bysiau a thacsis yn unig  ar benwythnosau

O Orffennaf 25, 2020 bydd Maes Parcio Pen y Pass ar gau ar benwythnosau.  Safle gollwng ar gyfer bysiau a thacsis yn unig. Os ydych yn awyddus i gerdded o Ben Y Pass bydd rhaid defnyddio Gwasanaeth Parcio a Theithio Sherpa'r Wyddfa sydd yn rhedeg bob 15 munud o feysydd parcio Nant Peris a Llanberis. Gellir gweld amserlen llawn y gwasanaeth ar wefan Cyngor Gwynedd.

Mwy o wybodaeth ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredin

Effaith teithio
Rydym yn annog ymwelwyr i ddefnyddio dulliau teithio cynaliadwy, gellir canfod gwybodaeth estynedig ynghyd â map rhyngweithiol o drafnidiaeth cyhoeddus yma. Gellir canfod yr holl wybodaeth ddiweddaraf am drafnidiaeth cyhoeddus Eryri hefyd trwy gysylltu gyda Traveline Cymru.

Morfa Dyffryn (© APCE / SNPA)

Morfa Dyffryn (© APCE / SNPA)