Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Rhaglenni Pwyllgor

Nodwch os gwelwch yn dda, os hoffech fynychu unrhyw un o'r cyfarfodydd fel sylwedydd, ni fydd copïau papur o'r rhaglen ar gael. Rydym yn eich cynghori i lawrlwytho copi o'r rhaglen ar eich ffôn, eich tabled neu'ch gliniadur neu argraffu copi cyn y cyfarfod. Fel arall, gellir cael mynediad at y wifi cyhoeddus ym Mhlas Tan y Bwlch er mwyn cael mynediad uniongyrchol at y rhaglen o’r fan hon.

Recordiad o Gyfarfodydd yr Awdurdod

Isod mae rhestr o'r holl Raglenni Pwyllgor a gyhoeddwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri eleni. I weld rhestrau'r blynyddoedd blaenorol, defnyddiwch y rhestr ar y dde.

Cliciwch ar enw'r ddogfen i'w weld neu i'w lawrlwytho fel ffeil PDF.

Cyfarfod Awdurdod

Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau

Pwyllgor Safonau