Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Aelodau'r Awdurdod

Mr. Owain Wyn

Mr Owain Wyn (© APCE)

Penodwyd gan:

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod:

Cyfeiriad:

Ffôn:

Ebost:

Cyng. Wyn Ellis-Jones

Cyng Wyn Ellis-Jones (© APCE)

Penodwyd gan:

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod:

Cyfeiriad:

Ffôn:

Ebost:

Cyng. John Pughe Roberts

Cyng. John Pughe Roberts (© APCE)

Penodwyd gan:

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod:

Cyfeiriad:

Ffôn:

Ebost:

Cyng. Elwyn Edwards

Cyng. Elwyn Edwards (© APCE)

Penodwyd gan:

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod:

Cyfeiriad:

Ffôn:

Ebost:

Elinor Gwynn

Penodwyd gan:

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod:

Cyfeiriad:

Ffôn:

Ebost:

Cyng. Alwyn Gruffydd

 Cyng. Alwyn Gruffydd (© APCE)

Penodwyd gan:

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod:

Cyfeiriad:

Ffôn:

Ebost:

Cyng. Freya Bentham

Cyng. Freya Bentham (© APCE)

Penodwyd gan:

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod:

Cyfeiriad:

Ffôn:

Ebost:

Cyng. Annwen Hughes

Cyng. Annwen Hughes (© APCE)

Penodwyd gan:

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod:

Cyfeiriad:

Ffôn:

Ebost:

Cyng. Edgar Wyn Owen

Cyng. Edgar Wyn Owen (© APCE)

Penodwyd gan:

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod:

Cyfeiriad:

Ffôn:

Ebost:

Cyng. Elfed Powell Roberts

Cyng. Elfed Powell Roberts (© APCE)

Penodwyd gan:

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod:

Cyfeiriad:

Ffôn:

Ebost:

Cyng. Judith Mary Humphreys

Penodwyd gan:

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod:

Cyfeiriad:

Ffôn:

Ebost:

Cyng. Gethin Glyn Williams

Cyng. Gethin Glyn Williams (© APCE)

Penodwyd gan:

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod:

Cyfeiriad:

Ffôn:

Ebost:

Cyng. Philip Henry Capper

Cyng Philip Henry Capper (© APCE)

Penodwyd gan:

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod:

Cyfeiriad:

Ffôn:

Ebost:

Cyng. Ifor Glyn Lloyd

Cyng. Ifor Glyn Lloyd (© SNPA)

Penodwyd gan:

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod:

Cyfeiriad:

Ffôn:

Ebost:

Ms. Tracey Evans

Ms. Tracey Evans (© APCE)

Penodwyd gan: Lywodraeth Cymru

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod:

Cyfeiriad: Gallt y Ffrwd, Llanfrothen, Gwynedd LL34 6DZ

Ffôn: (01766) 771 479

Ebost: Tracey.Evans@eryri.llyw.cymru

Mr. Tim Jones

blank image

Penodwyd gan: Lywodraeth Cymru

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod:

Cyfeiriad: Isgaer Wen, Lon y Mynydd, Llanbedr Dyffryn Clwyd, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1UZ

Ffôn:

Ebost: Timwjones1@icloud.com

Mr. Brian Angell

Mr. Brian Angell (© APCE)

Penodwyd gan:

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod:

Cyfeiriad:

Ffôn:

Ebost:

Mr. Neil Martinson

Penodwyd gan:

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod:

Cyfeiriad:

Ffôn:

Ebost: