Dysgu Am

Addysg

Addysg

Cyrsiau Preswyl

Plas Tan y Bwlch yw Canolfan Astudiaethau Amgylcheddol Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Mae’r ganolfan wedi bod yn darparu cyrsiau i ysgolion cynradd ac uwchradd ers 1975. Mae nifer o’r athrawon sy’n ymweld â’r ganolfan heddiw yn gyn-fyfyrwyr ac yn awyddus i rannu eu profiadau gyda’u disgyblion.

Yma ym Mhlas Tan y Bwlch gallwn ddarparu cyrsiau wedi eu teilwra’n arbennig ar gyfer myfyrwyr preswyl. Mae gennym adnoddau amrywiol ar eich cyfer er mwyn gwneud eich amser yma mor gynhyrchiol a diddorol a phosib. Mae hyn yn cynnwys theatr ddarlithio fodern, llyfrgell, ystafell gwaith maes, labordy cyfrifiadurol a chwrs cyfeiriannu. Wedi ei leoli ar fryn yn edrych tros yr Afon Ddwyryd, mae Plas Tan y Bwlch mewn lleoliad gwych i ddarganfod mwy am dirwedd a chynefinoedd amrywiol Eryri. Gyda golygfeydd godidog ac adnoddau gwych, rydych yn siwr o gael amser gwerth chweil pan ddowch yma i aros.

Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch (© APCE)

Llety

Mae ystafelloedd ar gael ar gyfer 50 o fyfyrwyr ac wedi eu lleoli mewn rhan ddiogel o'r tŷ, ymhell o unrhyw westeion eraill.

Ffioedd Cyrsiau

Mae’r gost rhwng £50 - £80 y pen/y diwrnod ac yn ddibynnol ar amseriad eich ymweliad. Yn gynnwysiedig yn y gost;

  • Llety
  • Bwyd
  • Hyfforddiant
  • Cludiant yn ystod teithiau maes
  • Un lle staff am ddim am bob 10 disgybl

Gall ambell ymweliad safle olygu tâl mynediad ychwanegol.

Am wybodaeth bellach cysylltwch gyda:

Plas Tan y Bwlch
Maentwrog, Gwynedd. LL41 3YU

Ffôn - 01766 772600

Ebost - plas@eryri.llyw.cymru

Nodyn

Mae ein cyrsiau preswyl yn boblogaidd iawn. Rydym yn cynghori y dylai ymholiadau gael eu gwneud o leiaf 12 mis o flaen llaw. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r cyrsiau preswyl, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen ymholiadau isod a’i gyrru’n ôl i’r cyfeiriad a ddarperir.