Dysgu Am

Addysg

Addysg

Gwaith Maes

Rydym yn arwain sesiynau gwaith maes mewn amrywiaeth o leoliadau ar gyfer Daearyddiaeth a Bioleg CA3, TGAU, UG a Lefel ‘A’

Casglu data afon (© APCE)

Casglu data afon (© APCE)

Yn syml,

Dewiswch eich themâu astudio o’r rhestr.

Cyfnod Allweddol 3
Bioleg
Daearyddiaeth

Archebwch le; byddwn angen gwybod niferoedd a chael syniad o amseriad er mwyn sicrhau eich bod yn cael profiad gwerth chweil.

Byddwn ni yn

  • Anfon cadarnhad archeb i chi,
  • Anfon asesiad risg ar gyfer eich cydlynydd ymweliadau addysgiadol,
  • Anfon pecyn cyn ymweliad i chi fydd yn cynnwys arweiniad ar gyfer paratoi disgyblion,

Arweiniwn ni chi ar ddiwrnod yn y maes, gan gyflenwi offer a chynnig awgrymiadau ar astudiaethau pellach

Os ydych chi'n bwriadu cynnal gwaith maes TGAU Daearyddiaeth, CBAC cofiwch gydymffurfio gyda’r fethodoleg / cysyniadau am y flwyddyn honno. (Llifoedd Daearyddol a Chylchred a Llif 2018, Arolwg Ansoddol a Lle, 2019, Defnyddio trawslin a Chylch dylanwad 2020)

Os am wneud gwaith maes Lefel A, awgrymwn eich bod yn dod ar ymweliad preswyl fel y gall y myfyrwyr ymchwilio i’r themâu a chreu rhagdybiaeth a thaflenni casglu data er mwyn ateb gofynion chwe cham y JCQ. Gallwch ddarganfod mwy am ein canolfan breswyl yma.

Os na allwch ddod yn breswyl, yna gallwn un ai ddod i’r ysgol i gynnal sesiwn gefndirol am y safle fel y gall y myfyrwyr greu eu rhagdybiaeth /taflenni cofnodi cyn ymweliad, neu gynnig pecyn cefndirol. Os ewch am yr ail a thrydydd opsiwn, gofynnwn i chi anfon rester o ragdybiaethau astudir o flaen llaw fel y gallwn sicrhau fod modd ateb y gofynion yn ystod y diwrnod.

Ansicr? Ebostiwch addysg@eryri.llyw.cymru